Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport zijn de resultaten vermeld van het onderzoek van afvalwater van de kerncentrale te Dodewaard over het jaar 1984. De totale afgevoerde activiteit was in 1984 lager dan in 1983. Aan tritium werd 120 GBq/a geloosd. De lozing van de overige nucliden bedroeg maximaal 8,4 GBq/a. Nucliden die daaraan in belangrijke mate hebben bijgedragen zijn Gr-51 (7%), Mn-50 (8%), Co-60 (42%) en Cs-137 (33%). De in 1984 geloosde activiteit bedroeg minder dan 10% van hetgeen in de vergunning van de G.K.N. Dodewaard maximaal is toegelaten.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB