Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport is het verslag van het bezoek van een viertal instanties (twee bedrijven en twee onderzoeksinstituten) aan de Verenigde Staten. De doelstelling van het bezoek was om op de hoogte te raken van de stand van zaken van de ontwikkeling van bioreactoren voor de reiniging van grond in de V.S. Als resultaat van het bezoek kan worden geconcludeerd dat de V.S. ten aanzien van Nederland een voorsprong heeft op dit gebied. In Nederland verkeert de ontwikkeling van bioreactoren in een experimenteel stadium terwijl in de V.S. bioreactoren reeds op praktijkschaal worden toegepast. De in dit rapport aangegeven informatie is essentieel voor het opzetten van nieuwe onderzoekprogramma's op dit gebied en voor het versterken van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de twee landen.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB