Go to abstract

Samenvatting

Tussen 2000 en 2007 is in Nederland de gemiddelde fractie stikstofdioxide (NO2) die wegverkeer direct uitstoot verdubbeld. In 2007 bestond gemiddeld 14 procent van de stikstofoxiden (NOx) die voertuigen uitstoten uit stikstofdioxide. In 2000 bedroeg deze fractie grofweg 7 procent. De nu gemeten uitstoot van stikstofdioxide komt redelijk goed overeen met de waarde die het ministerie van VROM ter beschikking stelt voor luchtkwaliteitberekeningen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. Hiervoor zijn meetgegevens van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) gebruikt.
Twee belangrijke oorzaken van deze toename zijn het gestegen percentage dieselmotoren in het wegverkeer, die meer directe stikstofdioxide uitstoten dan benzinemotoren, en het toenemende gebruik van oxidatiekatalysatoren bij dieselmotoren. Locaties waar gemiddeld veel nieuwere voertuigen rijden, zoals op snelwegen, laten hierdoor een hogere uitstoot zien dan locaties waar veel oudere voertuigen rijden, zoals in stedelijke gebieden.

Abstract

In the Netherlands, the percentage of nitrogen oxides (NOX) emitted from road traffic as primary nitrogen dioxide (NO2) has doubled between 2000 and 2007, increasing from 7% to approximately 14% during this period. These values compare relatively well with those provided by the Netherlands Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM). These are the conclusions of a study carried out by the RIVM by order of the VROM using measurements from the National Air Quality Monitoring Network.
An increase in the percentage of diesel engines in road traffic, which emit higher levels of primary nitrogen dioxide than gasoline engines, and the use of oxidation catalytic converters are the two most important causal factors for this increase. Locations frequented by relatively younger vehicles, such as freeways, are therefore characterized by a stronger increase in emissions than those where older vehicles are more common, such as the inner city areas.
The contribution of traffic to the emissions of nitrogen dioxide consists mainly of primary emissions from vehicles and emissions transformed by chemical reactions into nitrogen dioxide. The relative contribution of primary emitted nitrogen dioxide has increased during the study period.

Overig

Grootte
879KB