Go to abstract

Samenvatting

Dit themarapport gaat over de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland. Met het jaar 2020 als tijdshorizon worden verkenningen gepresenteerd over de zorgvraag, het zorgaanbod en de organisatie van de eerste lijn. Daarmee wordt zichtbaar welke zorgvragen in 2020 op de eerste lijn afkomen, hoeveel hulpverleners daarvoor nodig zijn en hoe de organisatie eruit kan zien. Mogelijke organisatieveranderingen worden steeds bezien vanuit de wetenschappelijke evidentie die er voor de effecten bestaat. Het rapport biedt een schat aan informatie over de huidige en toekomstige eerstelijnszorg. Door de vele feiten en cijfers is het rapport - behalve een toekomstverkenning - een nuttig naslagwerk voor allen die bij de eerstelijnszorg betrokken zijn. De veldpartijen en het Ministerie van VWS hebben zich in het najaar van 2004 uitgesproken voor 'versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg' als een gezamenlijke ambitie. Deze studie beoogt daaraan een bijdrage te leveren. Dit rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject van het NIVEL en het RIVM, en maakt deel uit van de reeks Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2006.

Abstract

This report concerns the future of primary health care in the Netherlands. With the year 2020 as time horizon, we present perspectives on demand, supply and the organization of primary care. How many caregivers will be needed, and what will the organization look like? The report offers a wealth of information about current and future primary care. Due to the many facts and figures, this report not only gives a forecast, it is also a useful reference work for everyone who is involved in primary health care. In the autumn of 2004, the Ministry of Public Health, Welfare and Sports and the parties in the field declared themselves in favor of a 'reinforcement of primary health care' as a common ambition. This study intends to provide a contribution to this goal. The report is the result of a joint project of the Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and it is part of the series of Public Health Status and Forecasting 2006.

Overig

Grootte
6.01MB