Go to abstract

Samenvatting

Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een analysemethode voor zilver (Ag), beryllium (Be) en antimoon (Sb) met ICP-MS om een indruk te krijgen van de concentraties in grond- en drinkwater van Nederland. De methode werd geoptimaliseerd voor bemonsterings- en meetcondities. De keuze van bemonsteringsmateriaal was belangrijk aangezien afgifte van Sb uit kunststofmaterialen en adsorptie van Ag en Be aan filters kon worden aangetoond. Monsters werden gefiltreerd met hydrofiele Teflon filters, bewaard in zuur-gespoelde polyetheen flessen en geconserveerd met met 5% (v/v) HNO3. De ICP-MS-meetmethode omvat een tweepuntskalibratie (0 en 20 microg/l) bij m/z = 9Be, 107Ag, 121Sb met interne standaardcorrectie voor matrixeffecten. De voorgestelde methode werd gevalideerd voor detectiegrenzen en nauwkeurigheid. De aantoonbaarheidsgrens waarbij rekening werd gehouden met de selectiviteit bedroeg 0.1 microg/l Ag, 0.3 microg/l Be en 0.2 microg/l Sb. Op grond van de terugvinding van een geaddeerde standaard, de relatieve reproduceerbaarheid en de juistheid van een gecertificeerd referentiemateriaal bedroeg de nauwkeurigheid (2 s) voor Ag 34%, voor Be 29% en voor Sb 22%. De voorgestelde methode is derhalve geschikt voor scanning-scouting van watermonsters, hoewel de detectiegrens voor Be hoger is dan vereist (0.1 microg/l). Scanning-scouting van Nederlandse watermonsters gaf aan dat grondwatermonsters minder dan 0.1 microg/l Ag; tot 1.8 microg/l Be en minder dan 0.2 microg/l Sb bevatten en dat ruwe en reine drinkwatermonsters tot 0.4 microg/l Ag; tot 1.3 microg/l Be en tot 8.1 microg/l Sb bevatten. De analyseresultaten zullen worden verwerkt in het rapport "Resultaten meetprogramma drinkwater 1998".

Abstract

An ICP-MS method has been developed for the determination of Ag, Be, Sb in groundwater and drinking water in the Netherlands. The method was optimized for sampling and measuring conditions. The choice of sampling material was important because sampling bottles can release Sb and sampling filters can adsorb Ag and Be. Samples were filtered with hydrophilic Teflon filters, stored in acid-rinsed polyethene bottles and acidified to 5% (v/v) HNO3. The ICP-MS measuring method consisted of a two point calibration (0 microg/l,20 microg/l) at m/z 9Be, 107Ag, 121Sb with internal standard correction for matrix effects. The proposed method was validated for detection limits and accuracy. The detection limits found were: 0.1 microg/l Ag, 0.3 microg/l Be and 0.2 microg/l Sb. The accuracy (2 s) determined by recovery of an added standard, trueness of a certified reference material and reproducibility of a sample, was 34% for Ag, 29% for Be and 22% for Sb. The proposed method is therefore suitable for scanning-scouting of water samples, although the detection limit for Be is higher than required (0.1 microg/l). Scanning-scouting of Dutch water samples revealed that groundwater contained less than 0.1 microg/l Ag, up to 1.8 microg/l Be and less than 0.2 microg/l Sb, and drinking water up to 0.4 microg/l Ag, up to 1.3 microg/l Be and up to 8.1 microg/l Sb.

Overig

Grootte
0MB