Optimalisatie van het schema van het Rijksvaccinatieprogramma. Achtergrondinformatie voor het advies van de Gezondheidsraad over het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma

Optimalisatie van het schema van het Rijksvaccinatieprogramma. Achtergrondinformatie voor het advies van de Gezondheidsraad over het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma

Go to abstract

Samenvatting

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt tegen twaalf ziekten. Om een vaccin zo goed mogelijk te laten werken, is het belangrijk om kinderen op de gewenste leeftijden en niet te vaak of te weinig te vaccineren. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad advies gevraagd over het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma. De minister wil weten of er verbeteringen in het vaccinatieschema mogelijk zijn. Het RIVM is gevraagd om de relevante informatie op een rij te zetten.

Het RIVM heeft daarom het vaccinatieschema tegen het licht gehouden en het optimale schema bepaald voor de twaalf ziekten. Het vaccinatieschema blijkt voor een groot deel op orde te zijn. Voor enkele ziekten zijn er verbeteringen mogelijk. Het is nu aan de Gezondheidsraad om de verschillende mogelijkheden te overwegen en de minister te adviseren. Op grond daarvan neemt de minister een besluit.

Een prik minder tegen tetanus en polio geeft volgens het RIVM nog steeds goede bescherming tegen deze ziekten. Daarnaast kunnen de prikken tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hepatitis B en Hib beter over een langere periode worden verspreid dan nu het geval is. Verder is het beter dat de prik van kleuters tegen kinkhoest op wat latere leeftijd wordt gegeven. Deze prik werkt hierdoor waarschijnlijk beter en heeft dan minder bijwerkingen. De prik op 9-jarige leeftijd tegen mazelen kan juist beter op jongere leeftijd worden gegeven. Alleen zitten de vaccins tegen mazelen en bof in één prik en kan de vaccinatie tegen bof juist beter later worden gegeven.

De vaccinaties tegen negen van de twaalf ziekten worden gecombineerd. Dit heeft als voordeel dat kinderen minder vaak hoeven te worden geprikt. Het maakt het wel lastiger om te besluiten om een onderdeel van een gecombineerde prik op een ander moment te geven. Eén ideaal vaccinatieschema bestaat daardoor niet.

Abstract

The National Immunisation Programme (NIP) protects against twelve diseases. In order to make a vaccination as effective as possible, it is important to vaccinate children at the ideal ages and frequencies. The Minister of Health asked the Health Council of the Netherlands for advice on the schedule of the NIP. He wants to know which improvements can be made. RIVM was asked to supply a background document with relevant information.

The RIVM has examined the NIP and determined the optimal vaccination schedule for each of the twelve diseases. The current schedule meets most requirements. There is room for improvement for a few diseases. Now it’s the Health Council’s turn to assess the various possibilities and advise the Minister of Health, who will thereupon take a decision.

According to RIVM, a schedule with one jab less for tetanus and polio will still confer adequate protection. The jabs against diphtheria, pertussis, tetanus, polio, hepatitis B and Hib should be spread out more over a longer period of time. For preschool children the jab against pertussis, now at four years of age, is better off being administered at the age of five or six years old. The jab will likely be more effective and have fewer side effects at that age. On the other hand, the jab against measles at nine years of age should be moved forward to 2-4 years old. However, a combination vaccine is used for vaccination against measles and mumps, and the jab against mumps is best postponed.

Several of the NIP vaccines are combination vaccines, which have the advantage of necessitating fewer injections. They can, however, also make it more difficult to decide to administer a component vaccine at another age. One ideal vaccination schedule may therefore not be possible.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2996 kb