4-Nonylfenol: overzicht van de beschikbare informatie over reproductietoxiciteit

4-Nonylfenol: overzicht van de beschikbare informatie over reproductietoxiciteit

Go to abstract

Samenvatting

De stof 4-nonylfenol wordt gebruikt bij de productie van nonylfenolethoxylaten. Deze stoffen zitten in verf, schoonmaakmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Het RIVM heeft in de wetenschappelijke literatuur onderzocht wat er bekend is over schadelijke effecten van 4-nonylfenol op de voortplanting.

Het RIVM deed dat in opdracht van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad gaat een voorstel doen om de stof in een bepaalde ‘gevaarsklasse’ in te delen. Als voorbereiding daarop gebruikt de Gezondheidsraad het overzicht van het RIVM om te beoordelen of 4-nonylfenol schadelijk is voor de voortplanting. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft om dit advies gevraagd.

Het RIVM heeft zes studies over effecten van de stof op de voortplanting bij dieren gevonden. De gevonden informatie is samengevat.

Abstract

4-Nonylphenol is a substance that is being used to produce nonylphenol ethoxylates. These substances are used in paints, detergents and plant protection products.

At the request of the Health Council, RIVM has conducted literature research on the potential effects of 4-nonylphenol on reproduction. The Health Council will provide a recommendation for the hazard classification of 4-nonylphenol. As a starting point, the Health Council will use this literature research for an independent evaluation of the reproduction toxic properties of 4-nonylphenol, as requested by the Minister for Social Affairs and Employment.

With respect to reproduction toxicity endpoints, the literature research yielded six studies on the reproduction toxic properties of 4-nonylphenol in animals. The retrieved information was summarized.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
785 kb