Tin en anorganische tinverbindingen: een overzicht van de beschikbare informatie over schadelijke effecten op de voortplanting

Tin en anorganische tinverbindingen: een overzicht van de beschikbare informatie over schadelijke effecten op de voortplanting

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in de wetenschappelijke literatuur onderzocht of er schadelijke eigenschappen van tin en anorganische tinverbindingen bekend zijn. Het gaat om schadelijke effecten op de voortplanting van mensen, zoals effecten op vruchtbaarheid, de ontwikkeling van ongeboren kinderen en borstvoeding.

Deze stoffen worden onder andere gebruikt om twee metalen (legering) aan elkaar te lassen. Ook worden ze gebruikt voor allerlei elektrische toepassingen zoals in lithium-ion accu’s. Verder is het een beschermlaag voor andere metalen, zoals in voedselblikken.

De gevonden informatie is samengevat. De Gezondheidsraad gebruikt de samenvattingen om de voortplantingstoxiciteit te beoordelen. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) stelt de Gezondheidsraad een advies op voor de classificatie van de stof.

Abstract

RIVM has carried out a scientific literature review for data on the toxic properties of tin and inorganic tin compounds, in particular the potential harmful effects on human fertility, foetal development and breastfeeding.

Tin and inorganic tin compounds are used in a variety of applications including solder alloy production, lithium-ion batteries and other electrical applications, and as protective coatings for other metals such as in food containers.

RIVM has summarised its findings. The Health Council of the Netherlands will use these summaries to assess reproductive toxicity and to provide a classification recommendation for the Minister of Social Affairs and Employment.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1277 kb