Go to abstract

Samenvatting

Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de combinatietest. In 2015 voldeden de analyses aan de gestelde kwaliteitseisen. Op basis van deze conclusie zijn er geen aanbevelingen voor verbeteringen nodig.

De combinatietest bepaalt de kans op de syndromen door een hormoon en een eiwit te meten, in combinatie met een echoscopische nekplooimeting en de leeftijd van de moeder. In 2015 zijn 12.258 combinatietesten uitgevoerd bij het RIVM. Het percentage 'hoog risico'-uitslagen was iets lager dan in 2014. De percentages 'hoog risico' uitslagen voor het Edwards- en Patausyndroom zijn vrijwel gelijk gebleven aan het voorgaande jaar.

Naast de jaarlijkse kwaliteitsindicatoren is dit keer de prestatie van de combinatietest beschreven op basis van RIVM-analyses voor de regio Utrecht en Leiden van 2013 tot en met 2015.

Het screeningslaboratorium van het RIVM, voert de analyses uit voor de Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (SPSRU) en het Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid Holland (RCNZH).

Abstract

The RIVM screening laboratory is one of seven Dutch laboratories that perform the so-called combined test for Down syndrome, Edward's syndrome and Patau syndrome on pregnant women. This report describes the quality indicators of the combined tests performed by this laboratory. In 2015, the tests met the determined quality requirements. Based on this conclusion, there are no required recommendations for improvements.

The combined test determines the risk of these syndromes by measuring a hormone and a protein, combined with an ultrasound scan measuring the nuchal translucency, and the age of the mother. In 2015, RIVM performed 12,258 combined tests. The percentage of 'high risk' results was somewhat lower than in 2014. The 'high risk' percentages for Edward's syndrome and Patau's syndrome were essentially similar to the previous year.

This time, we have described both the annual quality indicators and the performance of the combined test based on tests performed by the RIVM in the Utrecht and Leiden regions in the period from 2013 to 2015.

The RIVM screening laboratory performs the combined test for the Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (SPSRU, the regional centre for prenatal screening for the Utrecht region) and the Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid Holland (RCNZH, the regional centre for prenatal screening for the northern part of Zuid Holland).

Overig

Grootte
889KB