Samenvatting

Een literatuuroverzicht is samengesteld met betrekking tot biochemische en farmacologische effecten van pertussis toxine. In grote lijnen kunnen de meeste effecten van het toxine worden onderverdeeld in twee klassen. Klasse I bevat de effecten gemedieerd door enzymatische activiteit van het A-protomeer van het toxine, de ADP- ribosyleringsactiviteit met GTP bindende eiwitten als substraat. Klasse II bevat de werkingen die tot stand komen door interactie van het B- oligemeer met membraan gebonden glycoproteinen. Enkele werkingen kunnen nog in aparte klassen worden ingedeeld. Aan de hand van de beschreven biochemische mechanismen kan een verscheidenheid aan farmacologische effecten zowel in vitro als in vivo verwacht worden. Het lijkt niet mogelijk te zijn om voor alle effecten een mechanisme bijv. ADP- ribosylering van het zgn. Ni-eiwit, verantwoordelijk te verklaren.

Overig

Grootte
0MB