Go to abstract

Samenvatting

Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van betrokken partijen de afgifte van ftalaten uit zacht PVC babyspeelgoed onderzocht. Omdat di-isononylftalaat (DINP) veruit de meest gebruikte weekmaker in PVC babyspeelgoed is, is alleen dit ftalaat in het verdere onderzoek nader beschouwd. Het volgende experimentele onderzoek is uitgevoerd: (1) een vrijwilligersonderzoek om afgifte van DINP uit PVC-monsters aan speeksel te bepalen (uitgevoerd door TNO Voeding), (2) een observatie-onderzoek met kinderen om te bepalen hoe lang kinderen via de mond in contact zijn met babyspeelgoed (uitgevoerd door de Landbouwuniversiteit Wageningen), (3) een nieuwe beoordeling van de blootstelling van baby�s aan DINP uit zacht PVC (uitgevoerd door het RIVM), (4) de ontwikkeling van een routine laboratoriummethode voor de bepaling van de afgifte van DINP uit zacht PVC babyspeelgoed (hoofdzakelijk uitgevoerd door TNO Voeding, met ondersteuning van enkele andere laboratoria). Op grond van de resultaten van dit onderzoek en aannemend dat zacht PVC babyspeelgoed de belangrijkste bron van blootstelling van baby's aan DINP is, wordt geconcludeerd dat blootstelling van kinderen die ouder dan 1 jaar zijn, duidelijk onder de maximaal Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI) van 0,15 mg/kg/dag ligt, voor het onderzochte monster. Voor kinderen van 3 - 12 maanden kan de blootstelling in zeldzame gevallen de TDI benaderen of overschrijden. Er wordt een routine laboratoriummethode voorgesteld voor de bepaling van de afgiftesnelheid van DINP. Tevens wordt een methode voorgesteld om een maximaal toegestane afgiftesnelheid af te leiden.

Abstract

At the request of the Secretary of State for Health,Welfare and Sports a working group of representatives from interested parties has investigated the release of phthalates from soft PVC baby toys. Since di-isononylphthalate (DINP) appeared to be the phthalate predominantly used in soft PVC toys, only this phthalate was considered in detail in any further work. The following experimental studies have been carried out: (1) a human volunteers study to determine release rates of DINP from PVC samples into saliva (carried out by TNO Nutrition and Food Research Institute), (2) a child observation study to determine the oral contact time of young children with baby toys (carried out by the Wageningen Agricultural University), (3) a new assessment of the exposure of babies to DINP from soft PVC toys (carried out by RIVM), (4) development of a routine laboratory method to determine the release rate of DINP from soft PVC baby toys (carried out mainly by TNO Nutrition and Food Research Institute, with assistance from laboratories of other Consensus Group members). Based on the results from these studies and assuming that soft PVC baby toys are the most important source of exposure of babies to DINP, it is concluded that exposure levels of children >12 months were well below the maximal Tolerable Daily Intake (TDI) of 0.15 mg/kg/day, for the sample tested. For children of 3 - 12 months in rare cases the exposure may approximate or exceed the TDI, if the sample tested would be representive for products on the market. A proposal is given for a routine laboratory method to determine release rates of DINP from toys. Also a method is given to derive a maximum acceptable release rate.

Resterend

Grootte
1.35MB