Samenvatting

Het Ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft gevraagd om inzicht in de effecten van een aanpassing van de Rav-factoren (Regeling ammoniak en veehouderij) voor enkele diercategorie├źn.

Aan de hand van de aangepaste emissies is een nieuwe depositievracht berekend voor de agrarische bedrijfslocaties. Vervolgens is de nieuwe depositievracht vergeleken met de drempelwaarde om in aanmerking te komen voor de Lbv of voor de Lbv-plus regeling.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu