Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen : Informatie voor de Gezondheidsraad

Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen : Informatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

De pneumokok is de belangrijkste veroorzaker van ernstige infecties als longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Deze infecties komen het meest voor bij ouderen met minder weerstand en bij kinderen onder de vijf jaar. Bij ouderen veroorzaakt de bacterie vooral longontsteking. In Nederland worden ongeveer 10.000 patiƫnten per jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege een pneumokokkeninfectie. Vooral ouderen hebben een groter risico (10 tot 20 procent) om hieraan te overlijden. In februari 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om mensen van 60-80 jaar elke vijf jaar een pneumokokkenvaccinatie (PPV23) aan te bieden. Het was de bedoeling dat hiervoor alle mensen van 60, 65, 70 of 75 jaar in de herfst van 2020 zouden worden uitgenodigd. Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de Gezondheidsraad in april 2020 geadviseerd om de vaccinatie eerst aan te bieden aan de oudste leeftijdsgroepen (70-79-jarigen). Zij hebben zowel een grotere kans op ernstige pneumokokkeninfecties als op een ernstig verloop van COVID19. Aangezien er onvoldoende vaccins zijn om alle mensen van 70 tot 79 jaar in 2020 te vaccineren, worden in het najaar eerst mensen van 73 tot 79 jaar uitgenodigd. In december 2020 zal de Gezondheidsraad adviseren welke leeftijdsgroepen in 2021 voor de pneumokokkenvaccinatie in aanmerking komen. Als ondersteuning van dat advies heeft het RIVM nu de beschikbare en relevante wetenschappelijke informatie bijeengebracht. Het gaat onder meer om het aantal mensen dat in Nederland ziek wordt van pneumokokken vlak voor en tijdens de COVID-19 pandemie. Het aantal patiƫnten met pneumokokkenziekte is sinds april 2020 tot 80 procent lager dan voorgaande jaren. Dit komt waarschijnlijk doordat pneumokokken minder worden verspreid door de maatregelen tegen COVID-19. Ook staat er informatie in het rapport over nieuwe pneumokokkenvaccins die momenteel ontwikkeld worden.

Abstract

Pneumococcus is the main cause of severe infections such as pneumonia, septicaemia and meningitis. These infections are most common in older people with less resistance and in children under five years of age. In the elderly, the bacterium mainly causes pneumonia. In the Netherlands, about 10,000 patients a year are hospitalized with a pneumococcal infection. The elderly in particular have a higher risk (10-20 percent) of dying from this infection.

In February 2018, the Dutch Health Council recommended that people aged 60-80 years should be offered a pneumococcal vaccination (PPV23) every five years. The intention was that all people aged 60, 65, 70 or 75 would be invited to this in the fall of 2020.

Due to the COVID-19 pandemic, the Health Council advised in April 2020 to first offer the vaccination to the oldest age groups (70-79 year olds). They have a higher risk of severe pneumococcal infections as well as a severe course of COVID-19. Since there are insufficient vaccines to vaccinate all people aged 70 to 79 in 2020, people aged 73 to 79 will be invited first in the autumn.

In December 2020, the Health Council will advise which age groups are eligible for pneumococcal vaccination in 2021. In support of this advice, RIVM has now collected the available and relevant scientific information.

This includes the number of people in the Netherlands who fall ill with pneumococci just before and during the COVID-19 pandemic. The number of patients with pneumococcal disease has been up to 80 percent lower since April 2020 than in previous years. This is probably because pneumococci spread less easily due to the measures against COVID-19. The report also contains information about new pneumococcal vaccines that are currently under development.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
345 kb