Go to abstract

Samenvatting

Sinds enkele jaren zijn er voedingssupplementen en producten op de markt die olie uit de microalg Schizochytrium sp. bevatten en krillolie, afkomstig van een kreeftachtig schaaldier. Deze oliën zijn rijk aan de vetzuren EPA en DHA, ook wel bekend als 'gezonde' visvetzuren. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gebruik van supplementen of voedingsmiddelen met deze bestanddelen geen risico's voor de gezondheid heeft. Alleen bij een extreem hoge inname zou de strengste grens die voor deze ingrediënten bestaat bij 10 procent van de oudere kinderen en volwassenen kunnen worden overschreden. Dit scenario is echter niet realistisch. Het onderzoek betrof producten die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn: per mei 2014 waren er 25 voedingssupplementen die hoofdzakelijk krillolie bevatten en 8 met microalgolie. Er zijn geen voedingsmiddelen met krillolie gevonden, wel drie met de DHA-rijke olie uit de genoemde microalg. Dit zijn voornamelijk maaltijdvervangers en -repen. De grens die de EFSA (European Food Safety Authority) hanteert (5 gram per dag) voor volwassenen is in de uitgewerkte scenario's niet bereikt. Het Duitse Federal Risk Assessment Agency werkt met een strengere aanvaardbare bovengrens van 1,5 gram per dag. Die werd alleen overschreden bij het worst case-scenario waarbij een consument de Nederlandse richtlijn voor visconsumptie volgt (450 milligram per dag), dagelijks een supplement met EPA en DHA inneemt (645 milligram), en alle beschikbare producten gebruikt die met EPA en DHA zijn verrijkt. Mogelijke schadelijke gevolgen van de veel EPA en DHA zijn bloedingen, verminderde immuunfunctie, en verminderde vet- en glucosestofwisseling. Voor dit onderzoek is de methode gebruikt die het RIVM heeft ontwikkeld om in kaart te brengen welke producten een bepaald ingrediënt bevatten en in welke hoeveelheden dat ingrediënt erin zit (post-launch monitoring). Deze procedure wordt gebruikt voor zogenoemde nieuwe voedingsmiddeleningrediënten. Dat zijn producten die na mei 1997 op de Europese markt zijn verschenen en waarvoor is beoordeeld of ze veilig zijn voordat ze op de markt mogen worden toegelaten. Met de post-launch monitoring wordt getoetst of de dagelijkse toelaatbare hoeveelheid van het toegestane ingrediënt daadwerkelijk niet wordt overschreden.

Abstract

Since a few years foods and food supplements that contain oil from microalgae Schizochytrium sp. and Krill oil, have been introduced to the Dutch market. Krill are small shrimp-like crustaceans. The oils are rich of EPA and DHA, known as 'healthy' fish fatty acids. Studies from the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reveal that the consumption of foods and food supplements with these fatty acids will not do any harm to our health. Only at extreme high intakes the most conservative tolerable upper level would be surpassed by 10 percent of the older children and adults. Such a scenario is little realistic. At least 25 food supplements with krill oil and 8 food supplements with DHA rich oil from microalgae Schizochytrium sp. could be identified on the Dutch market per May 2014. No foods with krill oil and 3 foods with DHA rich oil from microalgae were found, mainly meal replacers and meal bars. The dose that EFSA (European Food Safety Authority) considers as safe to adults (5 gram per day) is not reached by children and adults. The German Federal Risk Assessment Agency deals with a more conservative tolerable upper level of 1,5 gram per day. That level is only surpassed in the worst-case scenario in which the consumer follows the Dutch guideline for fish consumption (450 milligram per day), consumes a daily supplement with EPA and DHA (at a level of 645 milligram per day), and consumes all available products enriched with EPA and DHA. Adverse effects in humans associated with high intakes of EPA and DHA comprise bleeding episodes, impaired immune function, increased lipid peroxidation, and impaired lipid and glucose metabolism. To perform this research (RIVM) developed a procedure to monitor in what foods and to what levels an ingredient has been added (post-launch monitoring). The method can be applied to novel food ingredients, so foods that are introduced to the European market after May 1997 and for which it is required to assess whether they are safe before introduction to the market. With post-launch monitoring it might be tested whether the daily tolerable level of the novel ingredient will indeed not be exceeded.

Overig

Grootte
592KB