Go to abstract

Samenvatting

Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van een verplichte keuring naar hartafwijkingen bij sporters is niet realiseerbaar. Vanwege de kleine schaal waarop de aandoeningen voorkomen, moet een grote groep mensen worden onderzocht. Dit is praktisch moeilijk te verwezenlijken en kost veel geld. Een plotse hartdood bij jonge mensen (jonger dan 35 jaar) tijdens het sporten is meestal het gevolg van een aangeboren of erfelijke hartafwijking. Daarom gaan in Nederland stemmen op om, zoals in Italie, sporters die bij sportverenigingen zijn aangesloten verplicht te keuren op hartafwijkingen. Dergelijk onderzoek omvat een elektrocardiogram (ecg), een korte vragenlijst en een lichamelijk onderzoek.
Dit blijkt uit een uitgebreide literatuurstudie van het RIVM in opdracht van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Een plotse hartdood bij jongeren is vrij zeldzaam. In Nederland komt het naar verwachting niet meer dan honderd keer per jaar tegenover een groot aantal sporters. De emotionele impact is evenwel groot.
Een vrijwillige keuring met een ecg van sporters kan er zeker aan bijdragen dat erfelijke en aangeboren hartafwijkingen worden opgespoord die op jonge leeftijd tot een plotse hartdood leiden. Een ecg spoort echter niet alle hartafwijkingen op die aan een plotse hartdood ten grondslag liggen, zo blijkt uit de literatuurstudie. Ook zullen er veel 'foutpositieven' worden gevonden, waardoor veel mensen onnodig ongerust raken.
Om meer zicht op de oorzaken van plotse hartdoden te krijgen, wordt aangeraden de bestaande maatregelen voort te zetten en uit te bouwen. Een voorbeeld is de registratie van plotse hartdoden bij sporters. Daarnaast is het raadzaam ecg-afwijkingen die bij de meeste intensieve sportbeoefenaars zijn te zien, nader te onderzoeken.

Abstract

Performing a properly designed study into the cost-effectiveness of a compulsory medical examination for competitive athletes to detect hidden cardiac disease is infeasible. Due to the rarity of the underlying disorders an unrealistically large number of individuals would need to be included. This would be difficult to realise and would be very expensive. Sudden cardiac death in young people (aged 35 years or under) during physical activity is usually caused by congenital or hereditary heart disease. For that reason, experts in the Netherlands have recommended to follow the example of Italy and introduce a mandatory preparticipation cardiac screening for all competitive athletes. Such a screening comprises an electrocardiogram (ECG), a short questionnaire and a physical examination.
Such is the outcome of an extensive study of the literature carried out by the RIVM at the request of the Society for Sportsmedicine. Sudden cardiac death in young people is quite rare. In the Netherlands it probably occurs with a frequency of at most one hundred cases each year, compared to a large number of athletes. However, the emotional impact is great.
A voluntary screening of athletes including an ECG can certainly contribute to the detection of hereditary or congenital diseases of the heart that may cause sudden cardiac death at a young age. However, an ECG will not identify all relevant heart disorders, as appears from the study. Moreover, many false positives will be found, causing unnecessary distress.
In order to gain more insight into the causes of sudden cardiac death, it is recommended to continue and further elaborate the initiatives that have already been started. An example is a registry of sudden death in athletes. In addition it is advisable to further investigate ECG abnormalities among those engaged in intensive physical activity.

Overig

Grootte
363KB