Pyridine: een overzicht van de beschikbare data over mutageniteit en carcinogeniteit

Pyridine: een overzicht van de beschikbare data over mutageniteit en carcinogeniteit

Go to abstract

Samenvatting

De stof pyridine wordt gebruikt als oplosmiddel voor een breed scala aan producten. Het zit bijvoorbeeld in verf, rubber, waterafstotende textielstoffen, geneesmiddelen en vitaminen en smaakstoffen voor levensmiddelen. Het RIVM heeft in de wetenschappelijke literatuur onderzocht wat er bekend is over twee mogelijke schadelijke eigenschappen van deze stof. De vraag is of pyridine kankerverwekkend is en erfelijke veranderingen kan veroorzaken door schade aan het DNA (mutageen).

De gevonden informatie is samengevat. De Gezondheidsraad gebruikt de samenvattingen om de mutagene en kankerverwekkende eigenschappen te beoordelen. De Gezondheidsraad gebruikt ze ook om een advies op te stellen voor classificatie van de stof. Dit gebeurt op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De uiteindelijke beoordeling wordt uitgevoerd door de Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad. Deze subcommissie valt onder de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS). De GBBS richt zich op gezondheidsrisico’s door blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek.

Abstract

RIVM performed a literature search with a focus on the mutagenic and carcinogenic properties of pyridine which is used as a solvent for paint, rubber, polycarbonate resins and textile water repellents and for the production of substituted pyridines, piperidine, agrochemicals, pharmaceuticals and other products.

The data found was summarised. At the request of the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, the Health Council of the Netherlands will use the summaries to assess the mutagenic and carcinogenic properties and to provide a recommendation for its classification.

The assessment will be performed by the Health Council’s Subcommittee on Classifying Carcinogenic Substances. This subcommittee falls under the Dutch Expert Committee on Occupational Safety, which focuses on health risks associated with occupational exposure of workers to chemicals.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
663 kb