Radon meters for private use

Radon meters for private use

Go to abstract

Samenvatting

Radon is een radioactief gas dat van nature ontstaat in de bodem en in bouwmaterialen die daarvan zijn gemaakt. Vanuit de bodem en deze materialen kan radon in gebouwen terechtkomen. Radon verandert uit zichzelf in radioactieve stoffen, die zich aan zwevende deeltjes in huis hechten. Als mensen die deeltjes inademen, blijven ze achter in de longen en geven ze straling af. Hierdoor wordt de kans op longkanker groter.

Met een radonmeter kunnen mensen zelf meten hoeveel radon in een gebouw of woning zit. Als de concentratie boven de referentiewaarde komt, kunnen ze maatregelen nemen zoals ventileren om de concentratie te verlagen. Er zijn verschillende soorten meters te koop. Het RIVM heeft uitgezocht welke het meest geschikt is om thuis de radonconcentraties te meten. Dat is de ‘gesloten alfa track detector’. Bij de aankoop ervan moeten mensen erop letten dat ze een gecertificeerde meter kopen (NEN-EN-ISO 11665-4).

De alfa track detector is onder andere gekozen omdat hij lage concentraties kan meten. Dat is belangrijk omdat de gemiddelde concentratie in Nederlandse woningen laag is. Ook kan deze meter minimaal 3 maanden achter elkaar meten. Zo’n langere periode meten is nodig omdat de concentraties radon in huis nogal kunnen verschillen – per uur, per dag, per maand. Ook heeft deze meter geen of weinig last van invloeden van temperatuur, vocht, stof en andere straling in het huis. Ten slotte is hij makkelijk te gebruiken: hij hoeft niet aangesloten te worden op elektriciteit, er zitten geen bewegende delen in, hij maakt geen geluid en zendt geen straling uit.

Mensen wordt aangeraden om de radonmeter in de winter te gebruiken. In deze tijd van het jaar is de gemiddelde radonconcentratie in huis hoger dan in de zomer. Dit komt door het weer en omdat er in de winter minder wordt geventileerd. De radonconcentratie kan het beste worden gemeten in een of twee ruimtes die het meest gebruikt worden. Meestal zijn dat de woonkamer en een slaapkamer.

Abstract

Radon is a radioactive gas that is formed naturally in the soil, and in building materials made from soil. Radon can end up in buildings from exhalation of radon from the soil and partly by exhalation of radon from building materials. Radon spontaneously decays into radioactive decay products which can attach to floating particles in buildings. This particles and the radioactive decay products inhaled by people remain in the lungs and emit radiation, increasing the risk of lung cancer.

People can use a radon meter to measure how much radon there is in buildings or in their homes. If the concentration exceeds the reference value, they can take measures, such as ventilating the rooms, to remedy this. There are various types of meters available on the market and RIVM has investigated them to determine which is the most suitable for measuring radon concentrations at home. The conclusion is that the ‘closed alpha-track detector’ is the best for this purpose. When purchasing a detector, consumers must make sure that it is a certified model (NEN-EN-ISO 11665-4).

One of the reasons for recommending the alpha-track detector is that it can measure low concentrations. This is important because average concentrations in Dutch homes are low. This meter can also measure concentrations for at least three months continuously. A period of this length is necessary because the concentrations of radon in a house can vary quite considerably – by month, by day and even by hour. Furthermore, temperature, moisture, dust and other radiation in the house have little, if any, effect on the closed alpha-track detector. Finally, it is easy to use: it does not need an electrical source, has no moving parts, makes no noise and emits no radiation.

People are advised to use the radon meter in the winter because the average radon concentration in the house is higher in this season than in the summer. This is due to the weather and the fact that people ventilate their homes less when it is cold. It is best to measure the radon concentration in one or two rooms that are the most intensively used. These will usually be the living room and the bedroom.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
846 kb