Go to abstract

Samenvatting

Er wordt een sterke trend waargenomen naar steeds professionelere vervalsingen en imitaties van Viagra, Cialis en Levitra ten aanzien van het uiterlijk van de tabletten, capsules en verpakking. Deze toenemende professionele presentatie zal potentiele gebruikers misleiden aan te nemen dat deze middelen legaal, werkzaam en veilig zijn. Echter, een groot gezondheidsrisico vormt het toenemende gebruik van krachtig werkzame stoffen, mengsels daarvan en het groeiend aantal werkzame stoffen in vervalste kruiden waarvan de veiligheid nooit is onderzocht (analoga). De consument is echter bij geen van deze producten zeker van de farmacologische of toxicologische veiligheid. Dit zijn de resultaten van een trendanalyse gebaseerd op illegale erectiemiddelen onderzocht door het RIVM, het Nederlands Forensisch Instituut en het Douane Laboratorium. De verdachte middelen werden in beslag genomen door de Nederlandse inspectiediensten buiten het officiele geneesmiddelen circuit gedurende 2005-2006. De onderzoeksresultaten werden samengebracht om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de trends in Nederland en daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico's. Het materiaal is aangevuld met gegevens van een Pan-Europees onderzoek naar de aanwezigheid van vervalste Cialis in het officiele circuit, een onderzoek naar de farmacologische werkzaamheid van sildenafil analoga en een literatuurstudie die aangeeft welke nieuwe analoga er in de nabije toekomst te verwachten zijn.

Abstract

A strong trend is observed towards increasingly professional counterfeits and imitations of Viagra, Cialis and Levitra, with regard to the appearance of tablets, capsules and packaging. The professional presentation will deceive potential consumers into assuming these products are legal, efficacious and safe. However, a high health risk is posed by the increased use of potent active substances, mixtures thereof, and the rising number of active substances in adulterated herbal aphrodisiacs that have no known safety or toxicological profile (analogs). Consumers can not be certain of any of these products as to their pharmacological and toxicological safety.
These are the results of a trend analysis based on illegal erectogenics analysed by the RIVM, the Nederlands Forensisch Instituut and the Douane Laboratorium. Suspect samples were seized by the Dutch inspectorates outside the official medicines distribution chain over 2005-2006. The analysis data was combined in order to draw a more accurate picture of current trends in the Netherlands and the associated health risk. This material is supplemented with the results of a Pan-European investigation into the infiltration of counterfeit Cialis in the official distribution chain, the determination of the pharmacological potency of some sildenafil analogs, and a literature survey, which made it possible to predict which new analogs can be expected in the near future.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
289KB