Advertising for and use of non-alcoholic beverages

Advertising for and use of non-alcoholic beverages

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft met het Trimbos-instituut feiten en cijfers verzameld over het gebruik van alcoholvrije dranken door jongeren en volwassenen. Ook is hen gevraagd wat ze van deze reclames vinden. In het Nationaal Preventie Akkoord is afgesproken dat meer onderzoek nodig is naar het effect van marketing voor deze producten. Hier was nog weinig over bekend.

Uit het onderzoek blijkt dat 87,9 procent van volwassenen en 79 procent van de jongeren wel eens alcoholvrije producten heeft gebruikt. Hiervoor is een vragenlijstonderzoek gehouden onder 2075 jongeren en volwassenen. De drie meest genoemde redenen om alcoholvrije dranken te drinken zijn: kunnen deelnemen aan het verkeer (39,4 procent), de goede smaak (31,7 procent) en als vervanger van alcoholhoudende dranken (29,8 procent).

Jongeren komen vaker via sociale media, internet en sluikreclame in aanraking met reclame dan volwassenen. Een positief effect van de reclames is dat jongeren vaker dan volwassenen denken dat alcoholvrije producten de alcoholhoudende producten kunnen vervangen. Een negatief effect is dat ze via alcoholvrije producten kunnen wennen aan de smaak van producten waar wel alcohol in zit. De stap naar dranken met alcohol is daardoor minder groot. De meeste ouders vinden het niet goed dat hun kinderen onder de 18 alcoholvrije producten drinken. Een op de acht ouders stelt hier geen regels voor.

Van 2017 tot en met 2020 zijn 83 procent meer alcoholvrije producten verkocht in supermarkten en slijterijen. Alcoholvrij bier is verreweg het meest verkochte product (81 procent van alle alcoholvrije dranken). Fabrikanten geven per jaar zo’n 10 miljoen euro uit aan reclames voor alcoholvrije producten. Dat is ongeveer 9 procent van al het geld dat ze aan reclame uitgeven. Reclames via sociale media en sponsorcontracten zitten hier niet bij.

De inhoud van reclames voor alcoholvrije producten is anders dan voor alcohol. Alcoholvrije producten benadrukken dat ze nieuw zijn, gezonder zijn dan alcohol, dat je aan het verkeer kunt deelnemen en dat je er fit bij kunt blijven (geen kater). De traditionele onderwerpen van reclames voor alcohol, zoals ‘feesten’, ‘kwaliteit’ en ‘mannelijk’ komen ook voor bij reclames over alcoholvrije dranken, maar minder vaak. Ook richten reclames over alcoholvrije dranken zich vaker op vrouwen dan alcoholreclames.

Abstract

In cooperation with the Trimbos Institute, RIVM has collected facts and figures about the use of non-alcoholic beverages by young people and adults. They were also asked their thoughts about these advertisements. Under the National Prevention Agreement, it has been agreed that more research is needed into the effects of marketing for these products. Little data had been available on this subject to date.

The research shows that 87.9 percent of adults and 79 percent of young people have consumed non-alcoholic products. To this end, a questionnaire survey was conducted among 2,075 young people and adults. The three most frequently cited reasons for drinking non-alcoholic beverages were: being able to participate in traffic (39.4 percent), the pleasant taste (31.7 percent) and as a substitute for alcoholic beverages (29.8 percent).

Young people are more likely than adults to come into contact with advertising through social media, the Internet and surreptitious advertising. A positive effect of the advertisements is that young people think, more often than adults, that non-alcoholic products can replace alcoholic products. A negative effect is that non-alcoholic products allow them to become accustomed to the taste of products that do contain alcohol. As a result, they may switch to alcoholic drinks more easily. Most parents do not approve of their underage children drinking non-alcoholic products. One in eight parents does not set any rules about this.

From 2017 to 2020, supermarkets and off-license stores sold 83 percent more non-alcoholic products. Non-alcoholic beer is by far the best-selling product (81 percent of all non-alcoholic drinks). Manufacturers spend approximately €10 million per year on advertising for non-alcoholic products. This amounts to around 9 percent of their total advertising budget and does not include advertising on social media or sponsorship contracts.

The content of advertisements for non-alcoholic products is different than for alcohol. Non-alcoholic products emphasise that they are new, are healthier than alcohol, that you can participate in traffic and that you can stay fit when drinking them (no hangover). The traditional themes of alcohol advertising, such as 'partying', 'quality' and 'masculine' also surface in advertising for non-alcoholic drinks, albeit less frequently. Advertising for non-alcoholic drinks also targets women more often than advertising for alcohol.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1067 kb