Go to abstract

Samenvatting

Naar aanleiding van het beleid van de rijksoverheid om het tabaksgebruik te verminderen en de niet-roker te beschermen (bijvoorbeeld door het creeren van rookvrije werkplekken) is de vraag ontstaan in welke mate ventilatie en luchtzuivering kunnen bijdragen aan vermindering van de blootstelling aan omgevingstabaksrook in de horeca. In de horeca worden ventilatie technieken gebruikt die zijn gebaseerd op menging en verdunning (raam- en muurventilatoren bijvoorbeeld). Met optimale ventilatie (verdringing met de juiste volumestromen in plaats van mengventilatie en fysieke scheiding) en luchtreiniging is in principe een aanzienlijke reductie van de blootstelling aan omgevingstabaksrook te bewerkstelligen. De huidige praktijk in de horeca is daar erg ver van verwijderd. Met vigerende ventilatietechnieken in de horeca zijn reducties van de blootstelling tot maximaal enkele tientallen procenten te bereiken als optimaal gebruik gemaakt gaat worden van de ventilatie-eisen die in het Bouwbesluit zijn beschreven. Inadequaat gebruik van geavanceerd ventilatie- en luchtreinigingstechnieken vormt een serieuze bedreiging voor de optimaal te bereiken reductie van de blootstelling aan omgevingstabaksrook. Een veilig niveau van blootstelling aan omgevingstabaksrook is niet aan te geven op basis van beschikbare literatuur. Volledige reductie van het gezondheidsrisico door ventilatie zal dan ook niet mogelijk zijn. Aangezien precieze blootstelling-effect-relaties niet bekend zijn voor omgevingstabaksrook, is niet te kwantificeren in welke mate reductie van het gezondheidsrisico daadwerkelijk bereikt kan worden door reductie van de blootstelling.

Abstract

One of the goals of the Dutch government is to reduce the consumption of tobacco products and protect the non-smoker, for example, by creating smoke-free workplaces in the hospitality industry. Currently, dilution ventilation is the usual application in the hospitality industry. However, with the use of optimal ventilation (replacement ventilation rather than dilution ventilation, with correct air exchange rates and separation between smokers and non-smokers areas) and air cleaning, quite considerable reductions of exposure to environmental tobacco smoke can be achieved. The hospitality industry is however, far from achieving this situation. Improving the use of existing dilution equipment up to the level of the Dutch construction requirements can lead to a roughly estimated reduction of exposure to environmental tobacco smoke of several tens of percents. Lack of proper use of sophisticated ventilation and air cleaning technologies will be a serious threat to achieving possible reductions in exposure. In all cases however, exposure to environmental tobacco smoke will remain. A 'safe' level of exposure was not found in the scientific literature. As dose-response curves are not known for environmental tobacco smoke, it is not possible to quantify the reduction in the health risk by reducing the exposure of environmental tobacco smoke through ventilation or air cleaning.

Resterend

Grootte
841KB