2022 reference framework for the distribution and availability of ambulance care

2022 reference framework for the distribution and availability of ambulance care

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM berekent elk jaar hoeveel ambulances in Nederland in het volgende jaar nodig zijn. In 2023 zijn dat er op werkdagen overdag 692; 40 meer dan in 2022. Ook op zaterdagen en zondagen zijn overdag meer ambulances nodig dan dat er voor 2022 was berekend met het referentiekader-2021, respectievelijk 40 en 35. Dat komt omdat ambulances er langer over deden om hun bestemming te bereiken. Ook vragen mensen de laatste jaren steeds vaker om een ambulance. Het RIVM berekent deze aantallen ambulances in Nederland met het ‘referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’. Dit model is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Een voorbeeld is de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn. Het model schat het benodigde aantal ambulances in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor. Om de duur van een rit goed te kunnen berekenen, wordt een rijtijdenmodel gebruikt dat om de vier jaar wordt ge?pdatet. Dit jaar is met een geactualiseerd rijtijdenmodel gewerkt, dat goed blijkt aan te sluiten op de praktijk. In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het RIVM het referentiekader in 2022 geactualiseerd met cijfers over het gebruik van ambulancezorg in Nederland in 2021.

Abstract

Every year, RIVM calculates how many ambulances will be needed in the Netherlands in the following year. In 2023, some 692 ambulances will be needed in the daytime hours on working days – 40 more than in 2022. More ambulances will likewise be needed on Saturdays and Sundays during daytime hours than had been calculated for 2022 using the 2021 reference framework, i.e. 40 compared to 35 respectively. This is due to the fact that ambulances took longer to reach their destination. Recent years have also seen an increase in the number of ambulance requests made by the general public.

The ambulance numbers in the Netherlands are calculated by RIVM using the ‘reference framework for the distribution and availability of ambulance care’. This model is based on a number of key principles for Dutch ambulance care, one of which being the response time within which an ambulance must arrive on site after a call has come in.

The model estimates the required number of ambulances based on the number of ambulances rides and their duration in the previous year. A driving time model is used to calculate the duration of a ride accurately – the model is updated every four years. This year’s reference framework relied on an updated driving time model, which appears to be in line with practice.

On behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM has updated the reference framework for 2022 with figures on the use of ambulance care in the Netherlands in 2021.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1289 kb