Regulations in surrounding countries for the import of NORM residues

Regulations in surrounding countries for the import of NORM residues

Go to abstract

Samenvatting

In binnen- en buitenland hebben verschillende niet-nucleaire industriƫle sectoren, zoals de olie- en gasindustrie, te maken met materialen die van nature radioactiviteit bevatten ('NORM'). Als gevolg van de productieprocessen kunnen reststoffen ontstaan die van nature radioactiviteit bevatten ('NORM reststoffen'). 'Reststoffen' zijn in dit onderzoek gedefinieerd als materialen die nog verder verwerkt kunnen worden voor (gedeeltelijk) hergebruik. Bij de verwerking van deze reststoffen kunnen afvalstoffen ontstaan die van nature radioactiviteit bevatten ('NORM afvalstoffen'). Deze afvalstoffen kunnen niet meer worden hergebruikt en moeten als radioactieve afvalstoffen worden afgevoerd voor opslag of stort. In het buitenland worden ook NORM reststoffen ingevoerd voor verdere verwerking. Het RIVM heeft daarom het beleid en de wet- en regelgeving van Belgiƫ, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen voor de invoer van NORM reststoffen in kaart gebracht. In het algemeen is het in deze landen niet toegestaan om NORM reststoffen in te voeren en vervolgens direct als afval af te voeren. Onder voorwaarden is het toegestaan om NORM reststoffen verder te verwerken, bijvoorbeeld als hierdoor materialen kunnen worden hergebruikt. Dit onderzoek is op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) uitgevoerd. Op basis hiervan is op hoofdlijnen een advies geformuleerd over welke criteria Nederland zou kunnen gebruiken om een aanvraag voor de invoer van NORM reststoffen te beoordelen. Deze criteria zouden kunnen worden toegepast in te ontwikkelen regelgeving op dit gebied.

Abstract

Inside and outside of the Netherlands, various non-nuclear industrial sectors, such as the petroleum and gas industries, deal with naturally occurring radioactive materials ('NORM'). As a result of their production processes, residues may be produced that contain or are contaminated with naturally occurring radioactive materials ('NORM residues'). In this study, 'residues' are defined as materials that can be further processed for the recovery of re-useable materials. The processing of these residues can result in the production of waste that contains naturally occurring radioactive materials ('NORM waste'). NORM waste can no longer be used and must be disposed of as radioactive waste via storage or landfills.

NORM residues are also imported for further processing in other countries. RIVM has therefore carried out a survey on policy and the legal and regulatory framework in Belgium, Germany, the United Kingdom, and Norway concerning the transboundary movement of NORM residues. In general, these countries do not allow the import of NORM residues for immediate disposal. Under certain conditions import is allowed, for example if NORM residues undergo further processing which allows for materials to be reused.

This study was carried out at the request of the Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS). This study provides an overview of the international legislation and regulations for the transboundary movement of NORM materials, residues and wastes as well as conventional waste. Furthermore, a general advice is formulated as to which criteria could be used by the Netherlands to evaluate a request for the import of NORM residues. These criteria could be used for the potential development of a national policy.

Overig

Grootte
600KB