Records of food-related outbreaks : in the Netherlands, 2018-2019

Records of food-related outbreaks : in the Netherlands, 2018-2019

Go to abstract

Samenvatting

Mensen kunnen ziek worden van voedsel. Als twee of meer mensen tegelijk ziek worden na het eten van hetzelfde voedsel, wordt dat een uitbraak door een voedselgerelateerde infectie genoemd. In de periode 2006-2017 zijn in totaal 4155 uitbraken met 21.802 zieke mensen geregistreerd. In 2018 zijn 756 uitbraken met 2805 zieken gemeld. In 2019 waren dat 735 uitbraken met 3058 zieken. Net als in voorgaande jaren blijft norovirus de belangrijkste veroorzaker van geregistreerde voedselgerelateerde uitbraken, gevolgd door de bacteriën Salmonella en Campylobacter. De cijfers komen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD'en. Zij registreren en onderzoeken voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen om meer zieken en uitbraken te voorkomen. Daartoe proberen ze vanuit hun eigen werkveld te achterhalen wat de besmettingsbronnen waren en de aard van de ziekteverwekkers. De NVWA onderzoekt het voedsel op ziekteverwekkers en de herkomst en plaats waar het is bereid of verkocht. De GGD richt zich op de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en probeert via hen de mogelijke besmettingsbronnen te herleiden. Het RIVM voegt de meldingen van de twee instanties samen en analyseert ze als één geheel. Deze aanpak geeft inzichten in oorzaken van voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, de mate waarin ze voorkomen en mogelijke veranderingen hierin door de jaren heen. De genoemde getallen zijn wel een onderschatting van het werkelijke aantal voedselgerelateerde uitbraken en zieken. Dit komt onder andere doordat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Ook is niet altijd duidelijk dat besmet voedsel de oorzaak van een ziekte is.

Abstract

Food can make people ill. If two or more people become ill at the same time after eating the same food, this is called a 'food-related outbreak'. In the period between 2006-2017, a total of 4,155 outbreaks, affecting 21,802 people, were recorded. In 2018, 756 outbreaks, affecting 2,805 people, were reported and in 2019, 735 outbreaks, affecting 3,058 people, were reported. As in previous years, norovirus remains the key pathogen causing recorded food-related outbreaks, followed by Salmonella and Campylobacter.

These figures come from the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) and the municipal public health services (GGDs). These institutions record and investigate food-related infections and food poisoning so that they can prevent more cases and outbreaks. To this end, they use their specific expertise to try and trace the sources of infection and nature of the pathogens responsible. The NVWA examines foods for pathogens, and investigates their origin and where they are prepared or sold. The GGDs focus on people who have been exposed to contaminated food, trying to deduce the possible sources from them.

RIVM combines the figures from the two institutions and analyses them as a single whole. This approach provides insight into the causal factors of food-related outbreaks in the Netherlands, how often they occur, and any changes and trends in this over the years. The figures given are an underestimate of the actual number of food-related outbreaks and people affected because, among other things, people who are ill do not always visit their general practitioner (GP) or notify the NVWA. It is, furthermore, not always clear that contaminated food was the cause of their illness.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
633 kb