Resistant intestinal bacteria in open water swimmers

Resistant intestinal bacteria in open water swimmers

Go to abstract

Samenvatting

Mensen die regelmatig in open water zwemmen hebben vaker bacteriën in hun darmen die ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde soorten antibiotica dan de gemiddelde Nederlander. Daaruit maken wetenschappers op dat zwemmen in open water kans geeft om resistente bacteriën binnen te krijgen. Aandacht voor de kwaliteit van oppervlaktewater waarin gezwommen wordt, blijft daarmee belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het RIVM adviseert daarom organisatoren van zwemwedstrijden om de kwaliteit van oppervlaktewater te onderzoeken. Daarnaast raadt het RIVM mensen aan om te zwemmen op officiële of andere goed onderzochte zwemlocaties. De kwaliteit van water van officiële locaties moet voldoen aan de Europese regels. Wetenschappers onderzochten de ontlasting van deelnemers van open water zwemwedstrijden en city swims. Zij meten of er resistente bacteriën (de ESBL-producerende E. coli) in voor kwamen. Dit deden zij voor én na het evenement. Het aantal zwemmers bij wie dat het geval was, was voor en na het evenement gelijk, maar dus hoger dan bij de gemiddelde Nederlander. De kans is groot dat er geen verschil was tussen 'voor en na' het zwemevenement omdat deze mensen vaker in open water zwemmen. Zo kunnen zij vaker in contact komen met de bacteriën. Mensen komen niet alleen via oppervlaktewater in aanraking met resistente bacteriën. Dit kan ook via andere mensen, via de omgeving, via contact met dieren of via het eten van (dierlijke) producten.

Abstract

People who swim regularly in open water are more likely to carry intestinal bacteria that are resistant to certain types of antibiotics than the average Dutch person. This leads scientists to conclude that swimming in open water increases the chance of coming into contact with resistant bacteria. So it is important, to continue focusing on the quality of surface water in which people swim.

This was the conclusion of a study carried out by RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). RIVM advises organisers of swimming competitions to test the quality of the surface water. In addition, RIVM advises people to swim at official swimming sites or other sites that have been adequately tested. The quality of water at official sites has to comply with European regulations.

Scientists analysed the stool of persons participating in open water swimming competitions and city swims. They tested whether resistant bacteria (the ESBL-producing E. coli) were present. They did so before and after the swimming event. The number of swimmers who tested positive for the presence of these bacteria was the same before and after the event but was higher than for the average Dutch population. The fact that there was no difference before and after the event is probably due to the fact that these people swim in open water quite frequently. This means that they come into contact with these bacteria more frequently.

People may also come into contact with resistant bacteria in other ways than via surface water. This can occur via other people, via the environment, via contact with animals, or by eating (animal) products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1626 kb