Samenvatting

Een klinisch isolaat van Pseudomonas aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van drie beta-lactam antibiotica in agar, t.w. carbenicilline, piperacilline en ceftazidim. Van de verkregen mutanten werden MRC's en kruisresistentie bepaald. Door de selectie trad resistentie-ontwikkeling op tegen elk van de drie antibiotica. Selectie op piperacilline leidde tot een MRC van maximaal 16 ug/ml vanwege een inoculumeffect. Selectie op carbenicilline leidde tot een geleidelijke verhoging van de MRC van dit antibioticum, maar niet tot kruisresistentie tegen de andere twee antibiotica. Selectie op ceftazidim induceerde kruisresistentie ten opzichte van carbenicilline. Met een microbiologisch assay werd inactivering van de onderzochte antibiotica door de geselecteerde mutanten aangetoond. De consequentie hiervan voor de resistentie-ontwikkeling wordt bediscussieerd.

Overig

Grootte
0MB