Go to abstract

Samenvatting

Sprengen zijn de in vroeger tijden gegraven waterlopen die het grondwater van de Veluwe draineren. Bij een onderzoek in 1996 zijn monsters genomen uit de sprengen langs de oost- en de zuidrand, uit boringen met filters op verschillende diepten en uit handboringen naast de sprengen om de relatie te bestuderen tussen de samenstelling van de neerslag, van het grondwater en van de sprengen. Aan de monsters zijn de concentraties van de hoofdcomponenten geanalyseerd. Het NITG heeft de concentraties van een groot aantal microcomponenten bepaald. Hydrologisch onderzoek is uitgevoerd voor de bepaling van de verblijftijden in de bodem van het grondwater en van het door de sprengen afgevoerde water, in de vorm van geofysisch onderzoek van de bodem, metingen van de afvoer en bepaling van de concentraties aan de isotopen 2H, 3H en 18O in het water. Het onderzoek van de sprengen en het grondwater sluit aan bij eenzelfde type onderzoek in 1986. Het onderhavige rapport bevat de meet-gegevens.

Abstract

The "sprengen" are water courses dug centuries ago in the Netherlands to discharge groundwater from the Veluwe hills. Natural vegetation has always prevailed in the recharge areas, agriculture and villages being nearly absent. An investigation in 1996 (continuing from a similar investigation in 1986) comprised the sampling of sprengen and groundwater in the surroundings. It was aimed at studying the relationship between the chemical composition of precipitation, groundwater and the water from the sprengen. The concentrations of the major components and many micro-components in the water were determined by the Netherlands Institute for Applied Geosciences, NITG. Hydrological investigations, including geo-physical soundings of the soil, discharge measurements and determinations of isotope concentrations in the water, were executed to study the residence times of the water in the soil. All measurement data are documented in this report, while the observations are discussed in a follow-up report.

Overig

Grootte
1.88MB