Risk assessment of PFAS in vegetable garden crops from the Volkstuin Delta allotment complex in Helmond

Risk assessment of PFAS in vegetable garden crops from the Volkstuin Delta allotment complex in Helmond

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft berekend hoeveel poly- en perfluoroalkylstoffen (PFAS) mensen binnen kunnen krijgen als zij groenten en fruit eten uit hun moestuin in volkstuinencomplex Volkstuin Delta. Dit volkstuinencomplex ligt 1150 meter ten noordoosten van het bedrijf Custom Powders in Helmond. Dit bedrijf heeft teflon verwerkt waar twee PFAS in zaten (tot 2012 perfluoroctaanzuur (PFOA) en vanaf 2012 tot 2018 GenX). Hierdoor zijn PFAS via de lucht op de bodem en in het oppervlaktewater terechtgekomen en, via de grond en het grondwater, in de gewassen uit de moestuinen. PFAS zijn stoffen die al bij een lage blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat mensen niet te veel PFAS binnenkrijgen via gewassen uit het complex Volkstuin Delta. Zij kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten. Wel zijn de concentraties van PFAS in de gewassen uit deze moestuinen hoger dan in gewassen uit twee volkstuinencomplexen die niet dicht bij een PFAS-bron liggen.

De moestuinhouders kunnen de hoeveelheid PFAS die zij binnenkrijgen verlagen door het eten van hun eigen gewassen af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. Deze groenten en fruit bevatten minder PFAS. Deze afwisseling is belangrijk, omdat mensen ook via andere voedselproducten en via drinkwater PFAS binnenkrijgen. Nederlanders krijgen hierdoor al meer PFAS binnen dan de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde. Bij een hoeveelheid onder deze grenswaarde zijn er geen nadelige effecten op de gezondheid te verwachten. Bij een hoeveelheid erboven kunnen op de lange termijn wel gezondheidseffecten optreden.

Het RIVM heeft voor dit onderzoek berekend hoeveel PFAS mensen binnen kunnen krijgen als zij elke dag zelf geteelde moestuingewassen uit het volkstuinencomplex Volkstuin Delta eten. Deze hoeveelheid is vergeleken met de gezondheidskundige grenswaarde van deze stoffen, die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft bepaald.

Abstract

RIVM has calculated how much perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) people may ingest via the consumption of home-grown vegetables and fruit from the Volkstuin Delta allotment complex. This complex is located 1,150 meters north-east from the company Custom Powders in Helmond. This company processed teflon containing two PFAS (perfluoroctaanzuur (PFOA) until 2012 and GenX from 2012 to 2018). As a result, PFAS were emitted into the soil and surface water via the air, and have contaminated the crops in the allotment complex via the soil and the groundwater. PFAS are substances that can be harmful to health even at low levels of exposure.

This study shows that the intake of PFAS via home-grown crops from the Volkstuin Delta allotment is not too high. People can continue consuming these crops. However, the concentrations of PFAS in garden crops from this allotment were higher than in home-grown crops from two allotment complexes that are not located near a source of PFAS emission.

The vegetable garden owners may reduce their intake of PFAS by varying their consumption of home-grown crops with that of vegetables and fruits from the shop. Vegetables and fruits from the shop contain less PFAS. Varying the consumption of vegetables and fruits is important, because people are also exposed to PFAS via the consumption of other food products and via drinking water. Due to this, the intake of PFAS in the Netherlands is higher than the so-called health-based guidance value. No adverse health effects are expected when ingesting an amount below this guidance value. Ingesting an amount above this guidance value may result in health effects in the long run.

In this study, RIVM calculated how much PFAS people may ingest if they eat home-grown garden crops from the Volkstuin Delta allotment complex on a daily basis. This amount was compared to the health-based guidance value of these substances as established by the European Food safety Authority (EFSA).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1190 kb