Risk-driven supervision and enforcement: ranking undesirable events in the soil management chain

Risk-driven supervision and enforcement: ranking undesirable events in the soil management chain

Go to abstract

Samenvatting

Bij werkzaamheden met grond, bijvoorbeeld om wegen en dijken aan te leggen, wordt de grond onder andere gekeurd, gesaneerd of verplaatst. Deze werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op de gezondheid, het milieu, de economie en het welbevinden van mensen, zoals stress door geluidoverlast. Het RIVM heeft 258 van deze werkzaamheden met negatieve effecten vastgesteld. Een voorbeeld van deze 'ongewenste gebeurtenissen' is dat niet is gecontroleerd of een sanering goed is uitgevoerd. Of dat een partij vervuilde grond illegaal is vermengd met schone grond, zodat hij toch te gebruiken is. De grond kan ook door weersomstandigheden verwaaien. Experts uit tal van overheidsorganisaties en het bedrijfsleven hebben de ongewenste gebeurtenissen gerangschikt op de impact die ze hebben. Van de twintig meest ongewenste gebeurtenissen is bij ten minste een derde bewust de regels niet opgevolgd (fraude). Het merendeel van de ongewenste gebeurtenissen heeft te maken met de opslag van partijen grond, vermenging van grond en de beoordeling van de kwaliteit van partijen grond, om te bepalen waarvoor het mag worden gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Met deze kennis kan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het toezicht en de handhaving gericht op werkzaamheden met grond zo efficiƫnt mogelijk samen met haar ketenpartners uitvoeren.

Abstract

When working with soil, for example for road or dyke construction, amongst other things the soil may be inspected, remediated or moved. These activities can have negative effects on public health, the environment and the economy as well as on human welfare, such as stress due to noise nuisance.

RIVM (the National Institute for Public Health and the Environment) has identified 258 such activities with negative effects. Examples of these 'undesirable events' is the failure to check whether remediation work has been carried out properly or whether a batch of contaminated soil has been illegally mixed with clean soil so that it can be reused. Weather conditions can also result in soil being blown away.

Experts from numerous governmental bodies and the commercial sector have ranked the undesirable events in order of their impact. In at least a third of the twenty most undesirable events, the rules have been deliberately disregarded (fraud). The majority of the undesirable events are related to the storage of quantities of soil, mixing batches, and the assessment of the quality of batches of soil in order to decide what it may be used for.

This has been shown by RIVM research. Together with its partners in the chain, the Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) can use this knowledge to carry out its supervision and enforcement duties as efficiently as possible.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
743 kb