Go to abstract

Samenvatting

Enkele duizenden mensen uit de directe omgeving van het bedrijf Sterigenics zijn jarenlang blootgesteld aan uiteenlopende hoeveelheden ethyleenoxide. Van hen hebben degenen die de volle 38 jaar dichtbij het bedrijf hebben gewoond of gewerkt, een extra kans om ooit in hun leven kanker te krijgen. Die kans varieert van 10 - 60 per 100.000 blootgestelden. Bewoners of werknemers die korter in dit gebied hebben gewoond of gewerkt, hebben een (daarmee evenredig) kleiner risico om kanker te krijgen als gevolg van blootstelling aan ethyleenoxide. Ook mensen op grotere afstand in Zoetermeer kunnen zijn blootgesteld, echter aan lagere concentraties. Hun risico's zijn dan ook kleiner, in de orde van grootte van 1 - 3 per 100.000 blootgestelden bij langdurige blootstelling. Ook hier geldt dat mensen die daar korter hebben verbleven, een navenant kleiner risico lopen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een risicoschatting van het RIVM op verzoek van de gemeente Zoetermeer. Deze risicoschatting werd ernstig bemoeilijkt door gebrek aan gegevens over de uitstoot en de verspreiding in de periode vóór het jaar 2000. Daarom is er gebruik gemaakt van worstcase benaderingen en de mening van experts uit geheel Nederland.

Abstract

Several thousands of people, having lived or worked in the immediate vicinity of Sterigenics in Zoetermeer, have been exposed to ethylene oxide. Until 1990 this could be explained by a lack of emission control. Later it was found that the afterburner, installed in 1991, had not been functioning properly. This exposure may have given rise to extra cases of cancer among the so exposed. For those who lived all the time close to the sites, there was an excess risk of 10 - 60 per 100.000. Those who lived or worked there for shorter periods have stood an equally lower chance of contracting cancer through exposure to ethylene oxide.
People living or working farther away in Zoetermeer, have also been exposed to ethylene oxide albeit to much lower concentrations. Their risks are smaller, around 1 - 3 per 100.000 for long-term exposure. Those who lived or worked there for shorter periods have stood an equally lower chance of contracting cancer through exposure to ethylene oxide.
These are the findings of a risk assessment by the RIVM on the request of the municipality of Zoetermeer. This assessment was severely hampered by lack of data on emission en distribution in the environment especially before the year 2000. Therefore we used a worst case approach and we consulted a number of experts.

Overig

Grootte
333KB