Go to abstract

Samenvatting

Steeds meer consumenten hebben thuis een 3D-printer staan. Ook kunnen consumenten producten laten printen bij gespecialiseerde bedrijven. Er worden vooral miniatuurfiguren en onderdelen van (technische) apparaten mee geprint, maar ook producten die in het dagelijks leven worden gebruikt, zoals telefoonhoesjes. Het RIVM heeft in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of er voor consumenten risico's kleven aan het gebruik van 3D-printers en de bijbehorende producten. Dat blijkt het geval te zijn, alleen is de omvang van het risico op basis van de beschikbare gegevens niet precies te duiden. Het risico is sterk afhankelijk van de mate waarin consumenten aan het materiaal of aan vrijgekomen stoffen worden blootgesteld. Bij 3D-printen worden meestal plastic draden omgesmolten en in laagjes tot het gewenste product gevormd. Technische risico's, bijvoorbeeld dat consumenten zich aan het warme apparaat of plastic branden, zijn door verantwoord gebruik gemakkelijk te beperken. Daarnaast ontstaan tijdens het printen dampen en kleine deeltjes die de gebruiker in kan ademen. Goed ventileren is belangrijk om dat te beperken. Verder kunnen consumenten aan chemische stoffen worden blootgesteld bij het gebruik van de geprinte producten. Dit kan via contact met de huid, zoals bij sieraden, en mond, bijvoorbeeld bij kinderspeelgoed of drinkbekers.

Abstract

A growing number of consumers have a 3D printer at home, or engage the services of specialized companies to print products. Frequently printed products include miniature figurines and components of technical and other equipment, as well as products used in daily life, such as phone cases.

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) was commissioned by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) to investigate whether the use of 3D printers and the associated products poses any risks to consumers. RIVM concluded that this is indeed the case, but that the severity of the risks involved cannot be accurately determined based on the available information. The risks depend to a large extent on consumers' exposure to specific materials or substances released during the printing process.

Three-dimensional printing - also known as additive manufacturing - usually involves melting plastic wires and forming successive layers of material to create the required product. Technical risks (e.g. consumers suffering a burn from touching the hot printer or the hot plastic) can be easily mitigated through safe and responsible use. The printing process also produces fumes and small particles that can be inhaled by consumers. Adequate ventilation is important in order to reduce this risk. In addition, consumers may be exposed to chemical substances when using the printed products. Such exposure may occur through contact with the skin (e.g. in the case of jewellery) or mouth (e.g. children's toys and drinking cups).

Resterend

Grootte
736KB