Risicobeoordeling van cafeïne in voedingssupplementen

Risicobeoordeling van cafeïne in voedingssupplementen

Go to abstract

Samenvatting

Voedingssupplementen met cafeïne worden bijvoorbeeld gebruikt om intensiever te kunnen sporten, sneller af te vallen of zich beter te kunnen concentreren. Deze voedingssupplementen bevatten vaak hoge gehaltes cafeïne. Mensen kunnen hierdoor meer cafeïne binnenkrijgen dan veilig is voor de gezondheid. Ze kunnen dan een te hoge bloeddruk krijgen, hoofdpijn, of rusteloos worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft maximale hoeveelheden cafeïne vastgesteld die veilig zijn om binnen te krijgen. Voor volwassenen bijvoorbeeld komt de veilige dagelijkse hoeveelheid overeen met vier tot zes koppen koffie. Door het gebruik van sommige voedingssupplementen met cafeïne kunnen de veilige hoeveelheden worden overschreden. Dit kan zeker gebeuren wanneer mensen deze voedingssupplementen combineren met andere producten die cafeïne bevatten, zoals koffie, thee en chocolade. In de Europese Unie is er geen wettelijke limiet voor de maximale hoeveelheid cafeïne in voedingssupplementen. VWS kan de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om een aanvraag te doen bij de Europese Commissie om cafeïne in voedingssupplementen op Europees niveau te reguleren.

Abstract

People use food supplements containing caffeine in order to be able to engage more intensely in sporting activities, to lose weight more quickly, or to increase their level of concentration. These food supplements often contain high concentrations of caffeine. As a result, people can consume more caffeine than is safe for their health. This can lead to high blood pressure, headaches, or restlessness. This is the conclusion of a study carried out by RIVM at the request of the Ministry of Health, Welfare, and Sport (VWS).

The European Food Safety Authority (EFSA) has established maximum limits to the amounts of caffeine that can be safely consumed. For adults, for example, the maximum safe daily dose is equivalent to four to six cups of coffee. Due to the use of some food supplements containing caffeine, the amount that can be safely consumed may be exceeded. This can certainly happen if a person combines these food supplements with other products that contain caffeine such as coffee, tea, and chocolate.

There is no legal limit to the maximum amount of caffeine present in food supplements in the European Union. VWS can use the results of this study to submit a request to the European Commission to regulate caffeine in food supplements at the European level.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
515 kb