Go to abstract

Samenvatting

Elk jaar worden mensen ziek door de Campylobacter bacterie. Omdat de overheid wil weten wat zij hier het best tegen kan doen, is dit in het CARMA project onderzocht. Dit rapport beschrijft om te beginnen wat de oorzaken van campylobacterbesmetting zouden kunnen zijn. Direct contact met (huis-)dieren en de consumptie van onverhit voedsel komen naast kippenvlees als belangrijke bronnen naar voren. Kippenvlees zou een aanzienlijk deel van de ziektegevallen kunnen veroorzaken. Er is een wiskundig model gebouwd om meer inzicht te krijgen in het voorkomen en de verspreiding van campylobacter in de productieketen van kippenvlees, van de boerderij tot en met de bereiding van het vlees in de keuken thuis. Met het model is ingeschat waar en hoe het best ingegrepen kan worden om campylobacter te bestrijden met als doel het aantal zieken dat erdoor veroorzaakt wordt effectief te verminderen. Een goede optie lijkt te zijn om zowel het aantal besmette kippen, als de hoeveelheid campylobacters in de kippenmest en op het kippenvlees aan te pakken. Dat kan door extra aandacht te geven aan de hygiene op de boerderij, door tijdens de slacht het lekken van besmette mest uit de karkassen te verminderen en door het kippenvlees met bijvoorbeeld melkzuur te wassen. Er valt dan een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Gegarandeerd vers campylobactervrij vlees is alleen mogelijk als al het vlees doorstraald zou worden. De meest doelmatige maatregelen zijn echter alleen vast te stellen als ook economische en maatschappelijke aspecten worden meegenomen. Hiervoor wordt verwezen naar andere rapporten die in het kader van dit CARMA project zijn verschenen.

Abstract

Each year numerous people get ill due to the Campylobacter bacterium. Research within the CARMA project aims to advise the Dutch government on dealing with this problem. This report first describes the possible sources of human exposure to campylobacter in the Netherlands. Next to poultry meat, direct contact with (pet and farm) animals and the consumption of raw and undercooked food are identified as important sources. Broiler meat may be the source of many cases of campylobacteriosis. A mathematical model is built to gain insight in the presence and transmission of campylobacter through the broiler meat production chain, from farm to fork. The model is used to assess the effects of interventions to control campylobacter and to reduce the incidence of campylobacteriosis. It shows that a combined approach is promising: reduction of the prevalence of colonised birds and lowering of the numbers of campylobacters in the faeces and on the broiler meat. This may be achieved by further improvement of farm hygiene, reducing faecal leakage during processing and decontamination of the carcasses with lactate. Implementation of these interventions may result in a considerable public health profit. It is not possible to guarantee fresh campylobacter free broiler meat, unless the meat is irradiated. To select the most effective interventions, economic and social aspects are included in the analysis. This is described in other reports written within the CARMA project.

Overig

Grootte
855KB