Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met Huperzia serrata

Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met Huperzia serrata

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland worden kruidenpreparaten (voedingssupplementen) met extracten van het kruid Huperzia serrata verkocht. Deze kruidenpreparaten zijn vooral online verkrijgbaar. Volgens fabrikanten kan Huperzia serrata het geheugen ondersteunen en de concentratie verbeteren.

Kruidenpreparaten met dit kruid blijken schadelijk te zijn voor de gezondheid. Het RIVM adviseert consumenten daarom geen kruidenpreparaten met Huperzia serrata te gebruiken, vooral niet tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend hoeveel mensen dit product gebruiken.

Mensen kunnen last krijgen van wat we noemen acute ongewenste effecten op het cholinergische systeem. Voorbeelden daarvan zijn meer speekselproductie, zwakke spieren, buikkrampen, diarree, wazig zicht, tranende ogen en verlamming. Er zijn ook aanwijzingen dat Huperzia serrata schadelijk is voor het ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Deze gezondheidseffecten kunnen al ontstaan als mensen de aanbevolen hoeveelheid gebruiken.

De effecten worden veroorzaakt door de stoffen in het kruid; huperzine A is daarvan de meest onderzochte stof. Mensen die kruidenpreparaten met Huperzia serrata gebruiken, krijgen genoeg huperzine A binnen om schadelijke effecten te kunnen ervaren. Over andere stoffen in Huperzia serrata is geen informatie bekend, behalve een aanwijzing dat acht stoffen, net als huperzine A, de werking van het enzym acetylcholinesterase remmen. Daarom is het mogelijk dat deze acht stoffen het effect van huperzine A kunnen versterken.

Abstract

Herbal preparations (food supplements) containing extracts of the herb Huperzia serrata are sold in the Netherlands. These herbal preparations are mainly available online. According to the manufacturers, Huperzia serrata can support memory and improve concentration.

Herbal preparations containing this herb turn out to be harmful to human health. RIVM advises consumers not to use herbal preparations with Huperzia serrata, especially during pregnancy. The number of people using such products is not known.

People can experience acute undesirable effects on the cholinergic system. Examples include increased salivation, muscles weakness, abdominal cramps, diarrhoea, blurred vision, lacrimation and paralysis. There are also indications that Huperzia serrata is harmful to the unborn child during pregnancy. These health effects can already occur when people take the advised dose.

The effects are caused by constituents of Huperzia serrrata, of which huperzine A is most studied. People using herbal preparations with Huperzia serrata extract ingest enough huperzine A to experience the harmful effects. No information is available on other constituents in Huperzia serrata, apart from an indication that eight compounds, other than huperzine A, may also inhibit the enzyme acetylcholinesterase. It is therefore possible that these eight compounds can enhance the effect of huperzine A.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1080 kb