Risicobeoordeling van (kruidenpreparaten met) Salvia divinorum

Risicobeoordeling van (kruidenpreparaten met) Salvia divinorum

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland worden in (online) smartshops gedroogde bladeren en extracten van het kruid Salvia divinorum verkocht. Salvia divinorum wordt gebruikt als geestverruimend en stimulerend middel. Het RIVM heeft gekeken of dit product schadelijk is voor de gezondheid. Hieruit blijkt dat mensen onder andere last kunnen krijgen van hallucinaties, onrust, verwardheid, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk en psychoses. Deze gezondheidseffecten kunnen al ontstaan bij het aanbevolen gebruik. Het RIVM adviseert consumenten daarom geen (kruidenpreparaten met) Salvia divinorum te gebruiken. Verder adviseert het instituut het ministerie van VWS om te overwegen de verkoop van (kruidenpreparaten met) Salvia divinorum te beperken of te verbieden. Salvia divinorum is te koop als (gedroogde) blaadjes of als kruidenextract. De meeste mensen roken of vapen dit. Je kunt ook op de blaadjes kauwen of er thee van zetten. De effecten worden veroorzaakt door de het actieve bestandsdeel salvinorine A. Het is niet bekend hoeveel mensen dit product gebruiken.

Abstract

In the Netherlands, (online) smart shops sell dried leaves and extracts of the herb Salvia divinorum. Products containing Salvia divinorum are used for their mind-altering and stimulant properties.

RIVM has assessed whether products containing Salvia divinorum are harmful to human health. This assessment has found that people using these products can suffer from hallucinations, restlessness, confusion, increased heart rate, increased blood pressure and psychosis. These health effects can even occur at the recommended quantity.

RIVM advises consumers not to use (herbal preparations containing) Salvia divinorum. The institute also advises the Ministry of Health, Welfare and Sport to consider restricting or banning the sale of (herbal preparations containing) Salvia divinorum.

Products containing Salvia divinorum offered for sale consist of (dried) leaves or herbal extracts. Most people smoke or vape these products. You can also chew the leaves or extract tea from them. The effects are caused by the active ingredient salvinorin A. It is not known how many people use these products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
851 kb