Go to abstract

Samenvatting

Tabaksrook is een complex mengsel van ongeveer 4000 stoffen. Het bevat verbrandingsproducten van de tabak, maar ook van additieven zoals smaakstoffen, die worden toegevoegd om de geur en smaak van het product aantrekkelijker te maken. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om te beoordelen bij welke concentratie in de longen deze stoffen risico's voor de gezondheid veroorzaken. Een dergelijke methode bestond nog niet. Inzicht hierin is belangrijk omdat beleidsmakers hiermee in de toekomst kunnen kiezen op welke schadelijke stoffen zij eventueel kunnen sturen. De methode is voortgekomen uit een internationaal project naar de gezondheidseffecten van tabaksadditieven in brede zin. De methode Voor de methode is een inhalatieblootstellingscenario ontwikkeld. Dit werkt als volgt: eerst wordt berekend welke hoeveelheid van de stof tijdens het roken daadwerkelijk de long binnenkomt (A). Daarna wordt berekend in welke hoeveelheid een stof uit de rook (rookcomponent) gezondheidsschade veroorzaakt (irritatie aan de neus, keel en/of long) als hij in de long terechtkomt. Voor de beoordeling is de hoogste dosering die geen neus, keel en longirritatie veroorzaakt van belang (B). Deze uitkomst wordt vervolgens vergeleken met hoeveel van de stof tijdens het roken daadwerkelijk de long binnenkomt. De verhouding tussen deze waarden (B/A) bepaalt de risicobeoordeling: hoe lager de verhouding, hoe groter de kans op een gezondheidsrisico. Voorbeelden Als voorbeelden voor de methode is het risico op neus-, keel- en longirritatie onderzocht van enkele stoffen die veel in sigaretten voorkomen; andere gezondheidseffecten, zoals kanker of vruchtbaarheidsproblemen, zijn hier niet in meegenomen. Als tabaksadditieven zijn dat de ammoniumverbindingen, glycerol en propyleenglycol. Voor de stoffen in de rook zijn acetaldehyde, acroleïne, formaldehyde en 2-furfural geselecteerd, omdat ze onder andere kunnen vrijkomen als tabaksadditieven verbranden. Hieruit blijkt dat neus, keel en/of longirritatie ontstaat als de sigaretten de additieven glycerol en propyleenglycol bevatten. Hetzelfde geldt voor de rookcomponenten aceetaldehyde, acroleïne en formaldehyde. Deze uitkomsten zijn niet representatief voor alle stoffen in rook. Meer onderzoek naar gezondheidseffecten van meer stoffen is nodig.

Abstract

Cigarette smoke is a complex mixture of approximate 4000 chemicals. These compounds are generally generated during the burning of tobacco, but can also be generated by the burning of tobacco additives such as those used to alter the taste and smell to make tobacco smoking more attractive. The RIVM has developed a method to assess whether the levels of these substances in the lung pose a health risk, given that a worldwide-accepted method to assess the risk of chemicals in cigarette smoke is not yet available. Understanding the health risks of each chemical in cigarette smoke is important because it can help policy makers select compounds which pose the highest risk to humans in the future. This method was developed under an international project aimed at assessing the health risks of tobacco additives.

The method
In this method an inhalation exposure scenario was developed. In this scenario, the amount of a chemical in cigarette smoke that reaches the lung was estimated (A). Independently, the level at which a chemical in smoke (smoke component) causes irritation to the nose, throat and/or lungs was calculated. For the risk assessment, the highest dose that does not cause nose, throat and/or lung irritation was selected (B) and compared to the amount of a chemical in cigarette smoke that reaches the lung (A). The ratio between these values (B/A) determines the risk; the lower the ratio, the greater the chance of a health risk.

Example
As examples to illustrate the utility of this method, a risk assessment for irritation of the nose, throat and lung was investigated for some chemicals that are present in cigarette smoke; other health effects such as cancer or reproductive toxicity were not assessed. As tobacco additives, glycerol and propylene glycol were selected. For compounds present in cigarette smoke, acetaldehyde, acrolein, formaldehyde and 2-furfural were selected because they may be generated during the burning of tobacco additives. Results showed that a risk for irritation exists for the tobacco additives glycerol and propylene glycol. Similarly, a risk for nose, throat and/or lung irritation was supported by the smoke components acetaldehyde, acrolein and formaldehyde. These results are not representative of all the compounds in cigarette smoke and more research is needed to investigate the health effects of more chemicals in cigarette smoke.

Overig

Grootte
620KB