Go to abstract

Samenvatting

Als patiƫnten geneesmiddelen volgens voorschrift innemen, levert dat veel gezondheidswinst op tegen relatief lage kosten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit van twee groepen geneesmiddelen. De studie onderstreept daarmee het belang om de effecten van therapietrouw mee te nemen in kosteneffectiviteitsberekeningen van geneesmiddelen. Overigens kan dat alleen worden gedaan als gegevens over therapietrouw beschikbaar zijn. Voor dit onderzoek zijn casestudies uitgevoerd naar cholesterol- en bloeddrukverlagers. Van deze geneesmiddelen is bekend dat patiƫnten er vaak voortijdig mee stoppen of ze niet volgens voorschrift innemen (bijvoorbeeld een verkeerde dosering gebruiken). Voor het basispakket van de ziektekostenverzekering wordt bepaald welke middelen wel of niet worden vergoed. Een van de criteria hiervoor is kosteneffectiviteit: de verschillen tussen (ten minste) twee geneesmiddelen (of situaties) wat betreft de kosten en de effecten. Bij goede berekeningen van de kosteneffectiviteit wordt de gebruiker betrokken. Zo wordt geschat hoeveel mensen voortijdig zullen stoppen met de behandeling en het effect van onjuist gebruik en de invloed hiervan op de kosten.

Abstract

A study conducted by RIVM on the correlation between compliance and cost-effectiveness for two groups of medicines shows that when patients take medicines as prescribed, there are a lot of health benefits at relatively low cost. The study thus underlines the importance of including the effects of compliance on cost-effectiveness calculations for medicines. This can only be done when data on compliance are available.

For the purpose of this study, case studies were carried out for cholesterol and hypertension medication. It is known that patients often stop these medicines prematurely or do not take them as prescribed (e.g. take the wrong dose). The basic package of health insurance specifies which medicines may be reimbursed. One of the criteria for this is cost-effectiveness. This implies the differences between (at least) two medicines (or situations) as far as costs and effects are concerned. For proper calculations on cost-effectiveness, the user is factored in. Thus, an estimate is made of how many people will stop treatment prematurely and the effect of improper use and its impact on costs.

Overig

Grootte
0MB