Go to abstract

Samenvatting

Veel volwassenen (58 procent) gebruiken in het laatste uur voordat ze gaan slapen een tablet, smartphone of computer. Ze doen dit meerdere keren per week of dagelijks. Het gebruik van deze apparaten kort voor het slapen gaat gepaard met minder en slechter slapen. Of het blauwe licht van deze schermen hier de directe oorzaak van is, is niet bewezen. Mogelijk zijn ook andere factoren van invloed, zoals een hogere alertheid door het gebruik van deze apparaten. Ook is het nog niet bekend of hierdoor op de lange termijn andere gezondheidseffecten ontstaan. Licht regelt in belangrijke mate onze biologische klok. Als die wordt verstoord, kunnen mensen slechter of korter slapen. Slechts vier procent kijkt minder dan één keer in de week voor het slapengaan naar een beeldscherm. Vijf procent van de volwassenen doet dit nooit. Televisiekijken voor het slapengaan, hangt niet samen met veranderingen in slaap. Bij het spelen van spelletjes en het kijken van filmpjes wordt over het algemeen minder blauw licht uitgezonden dan bij activiteiten zoals e-mailen en het volgen van sociale media. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht. Hiervoor is voor het eerst een relatief groot aantal volwassenen geraadpleegd over dit onderwerp (bijna 16.000). Vanwege het hoge aantal dat kort voor het slapengaan schermen gebruikt, wordt verder onderzoek aanbevolen naar de relatie met slaap en mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn.

Abstract

Many adults (58 percent) use a tablet, smartphone or computer within the last hour before going to bed at night. They do this several times a week or daily. The use of these devices shortly before bedtime is associated with less sleep and poor sleep quality. Whether the blue light from these screens is the direct cause of this has not been proven. There may be other factors that influence it, such as greater alertness from the use of these devices. It is also not yet known whether there will be other long-term health effects. Light significantly controls our biological clock. When it is disturbed, people may sleep poorlier or shorter.

Only four percent look at a screen less than once a week before bedtime. Five percent of adults never do so. Watching television before going to sleep is not related to changes in sleep. When playing games and watching movies, generally less blue light is transmitted than during activities such as e-mailing and following social media.

This is evident from research conducted by RIVM in collaboration with the Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), University of Utrecht. For the first time, a relatively large number of adults were consulted on this subject (almost 16,000). Due to the large group of people who use screens shortly before going to sleep, further research is recommended on the relationship with sleep and possible long-term health effects.

Overig

Grootte
1.08MB