Go to abstract

Samenvatting

Het aantal mensen dat zich bij een Centrum Seksuele Gezondheid heeft laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) is verder gestegen in 2013. Het percentage mensen met een soa is voor het eerst licht gedaald (met 0,4 procent) sinds 2007. Desondanks blijft dit percentage hoog (14,7 procent). Een goed functionerende soa-monitoring blijft daarom essentieel om zicht te houden op relevante trends, opkomende soa binnen groepen die een grotere kans hebben er een op te lopen, en de effectiviteit van preventieprogramma's. De Centra Seksuele Gezondheid (CSG), voorheen soa-poli's, bieden hoogrisicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa en verstrekken medicatie als er een wordt vastgesteld. Het totaal aantal consulten in 2013 bedroeg 133.585 en is met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2012. Van alle bezoekers werden de meeste soa gediagnosticeerd bij mensen die ervoor gewaarschuwd waren dat ze mogelijk een soa hadden opgelopen, mensen jonger dan 25 jaar, migranten uit gebieden waar soa en hiv veel voorkomen (bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika of Oost-Europa), of mannen die seks hebben met mannen (MSM). Chlamydia Net als in voorgaande jaren was chlamydia de meest gediagnosticeerde soa bij de CSG in 2013 (15.767 diagnoses). Het percentage mensen dat chlamydia had, daalde licht ten opzichte van 2012 (van 12,2 naar 11,8 procent). Chlamydia werd het meest vastgesteld bij heteroseksuelen, zowel mannen als vrouwen, onder de 25 jaar. Na de uitschieter in 2012 van het aantal en percentage mensen met een agressieve variant van chlamydia, lymphogranuloma venereum, zijn deze cijfers weer afgenomen naar het niveau van de jaren daarvoor (7 procent in 2013). Gonorroe Het percentage personen met een gonorroe-infectie bij de CSG bleef in 2013 stabiel ten opzichte van 2012 (3,6 procent in 2012 en 3,4 procent in 2013), nadat het in de voorgaande jaren licht was gestegen. Deze soa werd het meest gediagnosticeerd bij MSM. Het blijft belangrijk om te volgen of de gonorroe-bacterie resistent raakt tegen de antibiotica die in Nederland voorgeschreven worden, de zogenoemde derde generatie cefalosporines. In diverse Europese landen is deze resistentie waargenomen. Hiv Het aantal personen met een hiv-infectie, gediagnosticeerd bij een van de CSG, is in 2013 gelijk gebleven ten opzichte van 2012 (358 versus 356 in 2012). Het percentage positieve testen daalt sinds 2008: van 3,0 procent naar 1,4 procent bij MSM in 2013. Het percentage mensen dat in een laat stadium van een hiv-infectie bij een hiv-behandelcentrum komt, is de afgelopen jaren gedaald. Het is van belang om tijdig de hiv-diagnose te stellen en zo snel mogelijk de behandeling te starten, omdat hierdoor de gezondheidsschade bij de patiƫnt verkleind kan worden. Ook neemt door behandeling de besmettelijkheid af, waardoor de kans kleiner is dat hiv wordt overgedragen.

Abstract

In 2013, more people were tested for sexually transmitted infections (STI) at Dutch STI clinics than in previous years. Although the percentage of people with an STI showed a slight decrease (0.4 per cent) for the first time since 2007, it remained high at 14.7 per cent. Effective STI monitoring remains essential for the identification of relevant trends, emerging STIs in high-risk groups, and the effectiveness of prevention programmes.

STI clinics offer high-risk groups access to free testing for STI and provide care and treatment if an STI is diagnosed. The total number of consultations in 2013 was 133,585, an increase of 10% compared with 2012. In 2013, STI clinic attendees with an STI were mainly people who reported having been notified of their possible exposure to STI, people aged 20-24, people originating from areas in which STI/HIV is common (e.g. Africa, South America or Eastern Europe), and men who have sex with men (MSM).

Chlamydia
With 15,767 cases, chlamydia remains the most commonly diagnosed STI in 2013. The percentage of people diagnosed with chlamydia was slightly lower in 2013 than in 2012 (11.8 versus 12.2 respectively). Chlamydia was primarily diagnosed in heterosexuals younger than 25 years old and in both men and women. Following the increase in the number and percentage of lymphogranuloma venereum (LGV; an aggressive variant of chlamydia) infections in 2012, these numbers declined to a level comparable to previous years in 2013.

Gonorrhoea
Whereas the percentage of people with a gonorrhoea infection slightly had increased in previous years, the percentage remained stable in 2013 (3.4 per cent) compared with 2012 (3.6 per cent). Gonorrhoea was mostly diagnosed in MSM. It remains important to monitor the resistance of the gonorrhoea bacteria against the antibiotic currently recommended in the Netherlands, a third-generation cephalosporin. A rising rate of resistance to this antibiotic has been observed in several European countries.

HIVThe number of people diagnosed with HIV at STI clinics in 2013 was similar to that of 2012 (358 versus 356 respectively). Among MSM, the percentage of positive HIV tests decreased from 3.0 per cent in 2008 to 1.4 per cent in 2013. The percentage of HIV-positive people who were diagnosed at a late stage of the infection has decreased in previous years. Early diagnosis and treatment of an HIV infection is important because of individual health benefits and the potential reduction of HIV transmission.

Overig

Grootte
2.31MB