Food safety early warning unit: Annual report 2020

Food safety early warning unit: Annual report 2020

Go to abstract

Samenvatting

Mensen kunnen ziek worden van bacteriën, virussen, of chemische stoffen in voedsel. In 2019 adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid om nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid systematisch en tijdig in beeld te brengen. Op die manier kunnen sneller maatregelen worden genomen om de gezondheid van mensen te beschermen. Naar aanleiding daarvan hebben de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid ingericht. Het gaat hierbij over twee onderwerpen: microbiologische en chemische risico’s.

In het signaleringsoverleg zitten experts van het RIVM, Wageningen Food Safety Research (WFSR), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In de tweede helft van 2020 zijn de eerste twee overleggen geweest.

De experts hebben verschillende signalen ingebracht, besproken en geduid. Daarvan hebben zij er twee na een zorgvuldige afweging vertrouwelijk gemeld aan VWS en LNV en de NVWA.

Abstract

People can become ill due to bacteria, viruses or chemical substances in their food. In 2019, the Dutch Safety Board advised the prompt, systematic identification and analysis of new food safety risks so that measures can be taken more rapidly to protect people’s health. In response to this, the Ministries of Health, Welfare and Sport (VWS) and Agriculture, Nature and Fisheries (LNV) have set up the Food safety early warning unit to watch out for and identify emerging microbiological and chemical risks.

The Food safety early warning unit comprises experts from RIVM, Wageningen Food Safety Research (WFSR), the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) and the Medicines Evaluation Board (CBG). Its first two meetings were held in the second half of 2020.

The experts have identified various issues, two of which have, after careful consideration, been reported in confidence to VWS and LNV and the NVWA.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
368 kb