2021 Annual Report of ‘Signaling Consultation Food Safety’

2021 Annual Report of ‘Signaling Consultation Food Safety’

Go to abstract

Samenvatting

Mensen kunnen ziek worden van bacteriën, virussen, of chemische stoffen in voedsel. Om nieuwe risico’s van bacteriën, virussen en chemische stoffen zo vroeg mogelijk in beeld te brengen, is in 2020 het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid gestart. Dit overleg is opgezet om nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid zo vroeg mogelijk in beeld te brengen. Met deze informatie kunnen sneller maatregelen worden genomen om de gezondheid van mensen te beschermen.

Het Signaleringsoverleg heeft twee onderdelen: een overleg over microbiologische risico’s (het SO-VM) en een overleg over chemische risico’s (het SO-VC). In beide onderdelen zitten experts op het gebied van voedselveiligheid van verschillende instituten en het bedrijfsleven. Deze experts verzamelen signalen die zij met elkaar bespreken en betekenis geven. In 2021 zijn beide onderdelen elk vier keer bij elkaar gekomen. In totaal zijn 73 signalen ingebracht en uitgewerkt.

Als er naar aanleiding van een signaal meer onderzoek of maatregelen nodig zijn, meldt het Signaleringsoverleg het signaal aan het Coördinerend Overleg. Hierin zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vertegenwoordigd. In 2021 heeft het SO-VM één signaal gemeld, en het SO-VC heeft 8 signalen gemeld aan het Coördinerend Overleg.

Abstract

People can get sick from bacteria, viruses or chemicals in food. To identify new risks from bacteria, viruses and chemicals as early as possible, the ‘Signaling Consultation Food Safety’ Signaleringsoverleg Voedselveiligheid, SO-V) started in 2020. This Signaling Consultation was set up to identify new food safety risks as early as possible. This information enables measures to protect human health to be taken sooner.

The Signaling Consultation comprises two sections: the microbiological risks section (SO-VM) and the chemical risks section (SO-VC). Both sections comprise food safety experts from various institutes and the corporate sector. These experts collect signals, and then discuss and interpret them together. In 2021, each section held four consultations in which a total of 73 signals were contributed and considered.

If further investigations or measures are required in response to a signal, the Signaling Consultation refers the signal to the Coordinating Consultation (Co?rdinerend Overleg, CO). The CO includes
representatives from the Ministry of Health, Welfare and Sport, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority. In 2021, the SO-VM section referred one signal, and the SO-VC section referred eight signals to the Coordinating Consultation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
568 kb