Flavouring additives in liquids for e-cigarettes: a proposal for a restricted list

Flavouring additives in liquids for e-cigarettes: a proposal for a restricted list

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een addendum d.d. 16-06-2023 op pagina 41.

De overheid wil e-sigaretten minder aantrekkelijk maken, vooral voor jongeren. Smaakstoffen bepalen voor een groot deel de aantrekkelijkheid van dit product. Zowel volwassen als jongere niet-rokers houden vooral van zoete smaken en fruitsmaken. Daarom heeft de Nederlandse regering besloten alleen nog smaakstoffen toe te staan die vooral in tabaksmaken voorkomen.

Om dit uit te kunnen voeren stelt het RIVM voor om 23 smaakstoffen met de smaak van tabak toe te staan. Waarschijnlijk zal het gebruik van e-sigaretten minder aantrekkelijk worden als alleen deze smaakstoffen erin mogen zitten. Het RIVM heeft het voorstel in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt. Het ministerie beslist uiteindelijk welke stoffen worden toegestaan.

Voor het onderzoek zijn de gegevens van fabrikanten over de samenstelling van hun producten gebruikt. Vloeistoffen met tabaksmaak bevatten smaakstoffen met tabaksmaak, maar vaak ook andere smaakstoffen, zoals ethylmaltol (zoet, fruit-karamel-achtig). Er worden in totaal 503 verschillende smaakstoffen gebruikt in vloeistoffen met tabaksmaak.

Om ervoor te zorgen dat er alleen stoffen overblijven die naar tabak smaken of in tabak zitten, heeft het RIVM vier criteria opgesteld. De 23 smaakstoffen die het RIVM voorstelt voldoen hieraan. Als eerste moet de stof in minimaal 0,5 procent van alle vloeistoffen met tabaksmaak zitten. Als tweede moeten ze vaker in vloeistoffen met tabaksmaak voorkomen dan in andere vloeistoffen. Ten derde mogen het geen extracten van plantaardige grondstoffen zijn. De samenstelling daarvan is niet constant en is daarom moeilijk te controleren. Ten slotte moet de smaak van een stof sterk lijken op tabak(smaak) en mogen het geen zoete smaken zijn.

Het RIVM merkt op dat volwassenen e-sigaretten als hulpmiddel gebruiken om te stoppen met roken. Dit hulpmiddel kan voor hen minder aantrekkelijk worden als de smaken worden ingeperkt. Verder zouden gebruikers van e-sigaretten zelf smaak kunnen gaan toevoegen, zoals los verkrijgbare aroma’s, bij een sterke beperking van het aantal smaken. Het RIVM adviseert om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de regelgeving.

Abstract

This report contains an addendum on page 41 (16-06-2023)

The government wishes to make e-cigarettes less attractive, in particular for young people. Flavourings largely determine the attractiveness of these products. Adults as well as younger non-smokers are particularly fond of sweet and fruity flavours. The Dutch government has therefore decided to allow only flavourings that are found primarily in tobacco flavours.

In order to be able to implement this, RIVM proposes allowing 23 flavourings with a tobacco-related flavour. E-cigarettes will probably become less attractive if they are allowed to contain only these flavourings. RIVM drafted this proposal at the request of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. The ministry will have the final say in determining which substances are permitted.

Data from manufacturers on the composition of their products was used for the current study. Liquids with a tobacco flavour contain flavourings with the flavour of tobacco but often also other flavourings, such as ethyl maltol (sweet, fruity, caramel-like). A total of 503 different flavourings are used in liquids with a tobacco flavour.

In order to ensure that only substances remain in use that taste like tobacco or are found in tobacco, RIVM has established four criteria. The 23 flavourings proposed by RIVM meet these criteria. The first criterion is that the substance must be present in a minimum of 0.5% of all liquids with a tobacco flavour. Second, it must be present more frequently in liquids with a tobacco flavour than in other liquids. Third, it may not be an extract of plant-based raw materials. The composition of such extracts is not constant and is therefore difficult to ascertain. Finally, the flavour of the substance must strongly resemble the flavour of tobacco and it may not be a sweet flavouring.

RIVM notes that adults use e-cigarettes as a tool in order to stop smoking. This tool could become less attractive for them if the range of flavourings is limited. In addition, if the number of flavourings permitted is greatly reduced, users of e-cigarettes might themselves add flavouring, such as aromas that can be bought separately. RIVM recommends taking this into account when establishing regulations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
597 kb