State of Zoonoses 2020

State of Zoonoses 2020

Go to abstract

Samenvatting

Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Het RIVM maakt in opdracht van de NVWA elk jaar een overzicht van de belangrijkste zoönosen en geeft aan hoe vaak ze in Nederland voorkomen. Het gaat om de zoönosen die artsen en dierenartsen moeten melden bij de GGD (voor mensen) of de NVWA (voor dieren). Beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken om, als het nodig is, effectieve maatregelen te treffen.

De belangrijkste ontwikkeling in 2020 was de uitbraak in maart van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) in Nederland, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Naast mensen bleken ook dieren, en vooral nertsen, besmet te kunnen worden. De overheid wilde met maatregelen voorkomen dat nertsen het coronavirus zouden overdragen op mensen. Toch bleef het aantal besmettingen onder nertsen stijgen. Daarom is in 2020 besloten om eerder dan was afgesproken te stoppen met de nertsenhouderij in Nederland.

Een andere belangrijke ontwikkeling was de eerste besmetting met het westnijlvirus in Nederland bij een vogel (grasmus). Dit virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels. Deze muggen verspreiden het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en zoogdieren, zoals paarden. In oktober 2020 is het virus voor het eerst bij 8 mensen in Nederland vastgesteld. De meeste mensen worden niet ziek van een infectie met het virus. Ongeveer 1 op de 5 van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Slechts 1 procent van de besmette mensen krijgt een ernstige ziekte, zoals hersenontsteking.

De Staat van Zoönosen behandelt elk jaar een thema. Dit jaar is het thema “emerging zoonoses”. Dat zijn nieuwe of bekende zoönosen, waarvan het aantal besmettingen plotseling sterk kan toenemen. Het thema gaat in op een aantal emerging zoönoses die via wilde dieren, vee, huisdieren en teken in Nederland plotseling zouden kunnen toenemen en wat er wordt gedaan om dit te voorkomen.

Abstract

Zoonoses are infectious diseases that can be transmitted from animals to humans. Each year, at the request of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, RIVM prepares an overview of the most important zoonoses and indicates their prevalence in the Netherlands. The zoonoses in question are those that physicians and veterinarians have to report to the municipal health service (for people) or the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (for animals). Policymakers can use this information to take effective measures when necessary.

The most important development in 2020 was the outbreak in March of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) in the Netherlands, the virus that causes COVID-19. It turned out that, in addition to humans, animals could also become infected, in particular minks. The government was planning to take measures to prevent minks from transmitting the coronavirus to humans. However, the number of infections under minks continued to increase. As a result, a decision was taken in 2020 to stop with mink farming in the Netherlands sooner than previously agreed upon.

Another important development was the first infection of the West Nile virus in a bird (warbler) that was reported in the Netherlands. This virus is present in birds and is transmitted by mosquitoes who feed on the blood of infected birds. These mosquitoes transmit the virus to other birds and sometimes also to humans and mammals such as horses. In October 2020, the virus was found for the first time in the Netherlands in 8 different persons. Most persons infected with the virus do not become sick. About 1 out of every 5 infected persons develops mild flulike symptoms such as fever, headache, and muscle aches. Only 1% of infected persons develop a serious illness, such as encephalitis.

Each year, the State of Zoonoses deals with a different theme. This year, the theme is ‘emerging zoonoses’. These are novel or familiar zoonoses for which the number of infections can suddenly increase rapidly. The theme this year deals with a number of emerging zoonoses which could suddenly increase in the Netherlands via wild animals, livestock, pets, and ticks and what is being done to prevent this from occurring.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1886 kb