Go to abstract

Samenvatting

Nederland beschouwt de besnijdenis van meisjes als een ernstige en onherstelbare vorm van mishandeling, een fundamentele schending van de mensenrechten en van de lichamelijke integriteit. De overheid wijst het daarom af: het is bij wet verboden en dient te worden voorkomen en bestreden. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke taak om besnijdenis te voorkomen door het gesprek aan te gaan met de etnische groeperingen die deze praktijk bezigen. Dat staat in het Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg. Het standpunt is ontwikkeld door het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM, in samenwerking met Pharos.
Het standpunt is ontwikkeld op basis van experimenten in de grote steden van Nederland. GGD-en hebben samen met de etnische groepen en samenwerkingspartners een aanpak ontwikkeld om besnijdenis bespreekbaar te maken, het risico erop in te schatten, de juiste hulp aan te bieden bij een voorgenomen besnijdenis of bij problemen als het heeft plaatsgevonden. De experimenten hebben het onderwerp uit de taboesfeer gehaald en ouders aan het denken gezet over de gevolgen ervan voor hun dochter(s).
JGZ vervult een belangrijke rol, omdat zij in principe in contact komt met alle meisjes vanaf hun geboorte. JGZ werkt hierbij nauw samen met samenwerkingspartners zoals zelforganisaties, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen en het Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.
Het besnijden van meisjes is een eeuwenoud cultureel gebruik in Afrikaanse landen en bij bepaalde bevolkingsgroepen in het Nabije Oosten, Aziƫ en Zuid-Amerika. Praktiserende gemeenschappen die naar het Westen zijn gemigreerd, hebben het gebruik meegenomen, zo ook naar Nederland. Meer informatie staat op meisjesbesnijdenis.nl.
In Nederland wordt de term vrouwelijke genitale verminking (VGV) gebruikt om aan te geven dat het niet wordt getolereerd. Om het gesprek aan te gaan met de doelgroep gebruiken preventiewerkers in de praktijk de minder confronterende term 'meisjesbesnijdenis'.

Abstract

Dutch society rejects Female Genital Mutilation (FGM) outright. FGM is a very serious form of child abuse, a fundamental breach of human rights and a degradation of the human body's integrity and must not be tolerated.
FGM is an age old tradition in a number of African countries, within some groups in the Middle East and Asia and also in South America. Prevalence in the latter countries is not known. Information is available on www.meisjesbesnijdenis.nl. Four types of FGM are recognized.
FGM is usually performed on girls between 4 to 12 years old. Migration may influence the age at which FGM is performed.
FGM came to the Netherlands in the eighties when large groups of refugees from African countries sought asylum. FGM is still performed within these groups living in the Netherlands.
The term FGM is used in the Netherlands to express the severity of the practice in a country where FGM is not tolerated. However, professionals in prevention and care prefer to use the term 'girl circumcision' (meisjesbesnijdenis) because for some people the term FGM is so confrontational that it is not possible to talk about the subject. 'Girl circumcision' is less confrontational and provides the possibility to talk about the diverse aspects of FGM, such as criminality and the health consequences.
Youth Health Care (YHC) plays a central role in the prevention of FGM, because YHC regularly examines all girls from birth until the age of 18. YHC contributes by providing information and discussing FGM with the parents. YHC also cooperates closely with key people in the groups themselves, midwives, maternity care, GP's, gynecologists, pediatricians and the Office for dvice and Report of Child Abuse (Advies en Meldpunt Kindermishandeling).
The YHC-professional discusses all aspects of FGM, assesses the risks of FGM, acts when FGM is suspected and offers help if there are problems resulting from FGM. Providing information, both individually and in groups, about the functions of the human body, sexuality and the consequences of FGM is vital. YHC-professionals also help to get the message across that FGM is prohibited by law and that imprisonment is inevitable, because violation of the integrity of the human body, violation of the rights of the child and the health consequences are all unacceptable.

Overig

Grootte
634KB