Go to abstract

Samenvatting

Zowel bij de directie Curatieve Somatische Zorg (CSZ) als bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het Ministerie van VWS is er behoefte aan een actuele gegevensbasis om structureel inzicht te hebben in de medische stralingsbelasting in Nederland. Dit wordt mede ingegeven door de Euratom richtlijn 97/43, die de lidstaten verplicht om uiterlijk 12 mei 2000 de medische stralingsbelasting van de bevolking te bepalen. In het kader van het onderzoek is geinventariseerd hoe een informatiesysteem dat in deze behoefte voorziet, te realiseren zou zijn. Allereerst zijn de eisen en wensen ten aanzien van zo'n systeem verzameld. Vervolgens is een lijst met vragen opgesteld, die mogelijk aan het systeem gesteld zouden kunnen worden. Hiervan uitgaande is een variant van het systeem beschreven waarmee voldaan kan worden aan de Europese richtlijn. Tevens is aangegeven wat de mogelijkheden van uitbreiding ten opzichte van deze variant zijn. Verder is een indicatie gegeven welke activiteiten nodig zijn om het systeem te realiseren en actueel te houden. Voor het vervolgtraject wordt een gefaseerd plan van aanpak voorgesteld voor de definitie, het ontwerp en de realisatie van het systeem.

Abstract

Both the Directorate for Curative Somatic Health Care (CSZ) and the Inspectorate for Health Care (IGZ) of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) need a current source of information which provides a structural insight into the medical radiation exposure in the Netherlands. This need is also inspired by the Euratom Directive 97/43, which requires member states to determine the medical radiation exposure of their populations by May 12, 2000. The study has inventoried how an information system catering for these needs can be realized. Wishes and requirements for the system were first collected, followed by a list of possible questions which could be entered into the system. In this report a variant of the information system is described on the basis of the inventory, which complies with the Euratom Directive. Efforts that will be required to realize the system and keep it up to date are also indicated. A plan has been proposed to further define, design and realise the system in phases.

Overig

Grootte
0MB