Go to abstract

Samenvatting

Het resultaat van het onderzoek - afgeleid uit 2 onafhankelijke meetmethoden - omvatte ca. 750 personen, 400 woningen en 275 werklocaties. De deelnemers werden geselecteerd en verdeeld in twee groepen op basis van hun woonplaats in gebieden met resp. "hoog" en "laag" terrestrisch stralingsniveau. Onderscheid werd gemaakt tussen drie kategorieen personen op grond van hun leefpatroon. Een schatting werd gemaakt van de invloed die de terrestrische component van de natuurlijke straling en enkele veel gebruikte bouwmaterialen hebben op het stralingsniveau van het binnenmilieu. Het gemiddelde exposietempo aangetroffen in het binnenmilieu, bedraagt 9,4 mu-R.h-1 (6,7 x 10-13 C(kg.s)-1). Het gemiddelde dosistempo waaraan personen worden blootgesteld bedraagt 9,3 mu-rad.h-1 (93 nGy.h-1). Voor beide werd een standaarddeviatie van 15-20% gevonden.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
4.31MB