RIVM’s Strategic Program Annual Report 2020

RIVM’s Strategic Program Annual Report 2020

Go to abstract

Samenvatting

Het Strategisch Programma (SPR) is het RIVM-programma voor strategisch onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Hiermee kijkt het RIVM vooruit naar onderwerpen die in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving, en daarom extra aandacht verdienen.

Het RIVM doet elk jaar verslag van de inhoud en voortgang van de SPR projecten die hiervoor worden gedaan. Het SPR 2019-2022 is in twee fasen van elk twee jaar opgedeeld: SPR 2019-2020 en SPR 2021-2022. Een aantal projecten heeft een looptijd van twee jaar, andere projecten hebben een looptijd van de volle vier jaar.

Deze jaarrapportage blikt terug op het jaar 2020, het tweede jaar van het programma 2019-2022. In de eerste fase is gewerkt aan 39 projecten, verdeeld over acht thema’s. Ondanks alle beperkingen als gevolg van de uitbraak van SARS-CoV-2 is veel werk uitgevoerd. Toch zijn ook veel projecten vertraagd, waardoor is besloten dat alle projecten hun resultaten later mogen opleveren. Dit betekent dat fase 1 met een jaar verlengd zal worden tot eind 2021.

In 2020 zijn ook nieuwe projecten opgestart om nog beter aan de doelstellingen van het SPR 2019-2022 tegemoet te komen. In navolging van het advies van de Commissie van Toezicht, ligt het accent van deze projecten op wetenschappelijke publicaties, deels uitgevoerd door promovendi. Het programma zal hierdoor uitlopen, aangezien promovendi vier jaar aan hun onderzoek werken om tot een proefschrift en de bijhorende wetenschappelijke publicaties te komen.

Abstract

The Strategic Program (SPR) is the RIVM program for strategic research, innovation, and knowledge development, on topics that merit extra attention due to expected future impact on public health and living environment.

Every year, an annual review report is published by RIVM regarding the content and progress within the Strategic Program. The 2019-2022 SPR cycle is divided into two phases: SPR 2019-2020 and SPR 2021-2022. Projects within the program have an two-year term or a four-year term.

This annual report describes the results in 2020 and contains a preview of the goals set for the second phase 2021-2022. In 2020, results were obtained in 39 projects organized in eight themes. Due to delay in all projects related to the COVID-19 pandemic, all projects received extra time to deliver results. The first SPR period (2019-2020) is therefore extended with a year until the end of 2021.

In 2020, new projects were also started to better meet the objectives of the SPR 2019-2022. Following the advice of the Supervisory Committee of RIVM, the emphasis of these projects is on scientific output, part of which is carried out on projects for which PhD students have been appointed. This implies an extension of the program, as PhD students work on research for a period of four years for their dissertation with accompanying scientific publications.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2156 kb