Surveillance van acute luchtweginfecties in Nederland: winter 2022/2023

Surveillance van acute luchtweginfecties in Nederland: winter 2022/2023

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM brengt elk jaar in kaart hoeveel mensen in Nederland de griep en andere luchtweginfecties hebben gehad. Sinds 2020 gebeurt dat ook voor het aantal mensen met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. In de eerste jaren van de corona-epidemie zijn veel andere acute luchtweginfecties minder vaak gemeld. In het winterseizoen van 2022/2023 was het aantal gemelde infecties weer ongeveer hetzelfde of soms zelfs hoger dan voor de corona-epidemie.

Coronavirus
Tussen mei 2022 en mei 2023 waren er vier golven in de corona-epidemie in Nederland, allemaal veroorzaakt door de Omikron-variant. Van deze variant werden mensen minder ernstig ziek dan van de vorige, waardoor er minder ziekenhuisopnames waren. In deze periode zijn 28.633 mensen met een positieve corona testuitslag opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 1.812 op de intensive care. Van mei 2022 tot en met mei 2023 is van 5.349 mensen bekend dat ze zijn overleden aan corona.

Griepepidemie
De griepepidemie in de winter van 2022/2023 begon in week 50 en duurde 14 weken. Ongeveer 169.000 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dit waren er meer dan in het winterseizoen ervoor, maar nog steeds minder dan voor de corona-epidemie. Naar schatting hebben tussen oktober 2022 en mei 2023 ongeveer 873.000 mensen de griep gehad. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A(H1N1)pdm09 en B (Victoria-lijn). Ook is het type A(H3N2) griepvirus vaak gevonden. Mensen die de griepprik hebben gehaald, hadden 52 procent minder kans om griep te krijgen. Dat is ongeveer hetzelfde als voor de corona-epidemie.

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus
Aan het eind van de zomer in 2022 begon het aantal RS-virus infecties te dalen, nadat deze infecties ruim een jaar lang veel vaker waren gemeld. In het najaar steeg het aantal infecties en het aantal ziekenhuisopnames van kinderen onder de 2 jaar weer, met een piek in de laatste weken van 2022. Ook in de winter van 2022/2023 was het aantal gemelde infecties veel hoger dan in eerdere winters. Het is niet duidelijk of er echt meer infecties waren of dat ze vaker zijn gemeld. Ziekenhuizen combineren de test op SARS-CoV-2 vaak met de test op RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus), waardoor RSV infecties mogelijk vaker worden opgemerkt.

Abstract

Each year, RIVM presents an overview of how many persons in the Netherlands got the flu and other respiratory infections. Since 2020, this report has also included an overview of how many people contracted the coronavirus SARS-CoV-2. Many respiratory infections showed reduced circulation during the first COVID-19 epidemic years. However, during the 2022/2023 winter season, many pathogens showed pre-epidemic numbers of detections again or even exceeded the numbers in previous seasons.

Coronavirus
Between May 2022 and May 2023, there were 4 waves in the SARS-CoV-2 epidemic in the Netherlands, all caused by the Omicron variant. This variant caused less severe illness than previous variants, resulting in fewer hospital admissions. In this period, 28,633 persons with a positive SARS-CoV-2 test were admitted to the hospital of which 1,812 persons were admitted to intensive care. From May 2022 to May 2023, 5,349 persons died as a result of COVID-19.

Flu epidemic
The flu epidemic in the winter of 2022/2023 started in week 50 and lasted 14 weeks. About 169,000 people went to their GP with flu-like illness. This was higher than previous season, but still lower than the seasons before the COVID-19 epidemic. An estimated 837,000 persons have had the flu between October 2022 and May 2023. Most people became ill from the type A(H1N1)pdm09 and B (Victoria lineage) influenza virus, but influenza virus type A(H3N2) was also frequently detected. People who got the flu shot were 52 percent less likely to get the flu. That is comparable to the seasons before the COVID-19 epidemic.

RSV
At the end of the summer of 2022, the number of RSV detections started to decrease, after more than a year of increased circulation in the Netherlands. The number of detections and the number of hospital admissions of children below 2 years of age started to increase again in the autumn and reached a peak in the last weeks of 2022. The total number of RSV detections in the winter of 2022/2023 was much higher than previous seasons. It is not clear whether there were actually more patients or whether infections were reported more often. Hospitals often combine the test for SARS-CoV-2 with RSV, so RSV infections could also be observed more often.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2469 kb