Go to abstract

Samenvatting

De rekenmethoden in de Monitoringtool Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geven resultaten die in lijn zijn met de wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit. Dit blijkt uit tests van het RIVM van deze rekenmethoden, die op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn uitgevoerd. De vergeleken berekeningen van de Monitoring voor stikstof(di)oxide zijn, met enkele kleine uitzonderingen, bijvoorbeeld wegens fouten in de invoer, conform de standaardrekenmethoden uit de wettelijke Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (status augustus 2011) uitgevoerd. Voor zover kon worden nagegaan, zijn de voorgeschreven algemene invoerdata (emissiefactoren, achtergrondconcentratie, meteorologie) gebruikt. Incidenteel komen verschillen tussen de resultaten van de rekenmethoden voor, zowel lagere als hogere concentraties komen voor. De rekentool uit de Monitoringstool is ook door het RIVM voor lokale berekeningen getest. De resultaten hiervan zijn praktisch gelijk aan die van de berekeningen voor geheel Nederland.

Abstract

The calculation methods used in the Monitoring tool of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM) yield results that are consistent with those obtained using the standard calculation methods for air quality prescribed by legislation. These are the conclusions drawn by the RIVM following its testing of the calculation methods by request of the Ministry of VROM. Based on the results of tests, the calculations of the Monitoring tool for nitrogen(di)oxide are, with a few exceptions like locations with incorrect input, in agreement with those from the standard calculation methods described in the Directive for Air Quality Assessment 2007 (status August 2011). In addition, as far as can be determined, the correct generic input data (emission factors, background concentrations, meteorology) have been used. Differences in results are observed on an infrequent basis. The calculation tool of the Monitoring tool has also been tested by the RIVM in 'stand-alone mode'. The results of the Monitoring tool and the calculation tool are almost identical in the tests.

Resterend

Grootte
1.53MB