Go to abstract

Samenvatting

In 2 separate onderzoeken bij de rat zijn tijd-effect relaties opgesteld met betrekking tot de effecten van pertussis toxine (PT) op de hemodynamiek en autonome receptorgevoeligheid enerzijds en de inductie van een leucocytose van dit toxine anderzijds. PT induceerde een snelle en een tenminste 24 dagen aanhoudende bloeddrukdaling, verhoging van de hartfrequentie en een niet-competitief antagonerend effect op vasculaire beta2-adrenerge en cardiaal cholinerge receptoren. Daarentegen duurde de door PT geinduceerde leucocytose aanzienlijk korter. Na 10 dagen kon geen leucocytose meer worden aangetoond. Er wordt geconcludeerd dat de cardiovasculaire en autonome receptor effecten door PT kinetisch verschillen van de bekende door PT geinduceerde leucocytose, hetgeen mogelijk kan worden toegeschreven aan verschillende activiteiten van de A- en B-protomeer structuur van PT.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB