Use of antibiotics and alternatives to antibiotics : Opportunities and obstacles

Use of antibiotics and alternatives to antibiotics : Opportunities and obstacles

Go to abstract

Samenvatting

Om te voorkomen dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, is het belangrijk dat zorgprofessionals ze alleen voorschrijven als ze echt nodig zijn. En het liefst alleen voor de bacterie die de infectie veroorzaakt. Maar het gewenste antibioticum is niet altijd op voorraad. Patiënten krijgen dan een ander antibioticum, dat soms tegen meer soorten bacteriën werkt dan nodig is. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Onderzocht is of er belemmeringen zijn voor goed gebruik van antibiotica in de eerstelijnszorg; zorg waar mensen zelf zonder verwijzing naartoe kunnen gaan. Om te bepalen of een antibioticum zin heeft, is het belangrijk om te testen of een infectie wordt veroorzaakt door een bacterie of virus. Bij een virusinfectie werken antibiotica niet. Uit gesprekken met zorgprofessionals blijkt dat de kosten van een test geen reden zijn om van de test af te zien. Als een patiënt ernstig ziek is, kan niet altijd op de uitslag van een test worden gewacht en wordt gelijk een antibioticum voorgeschreven. Sommige antibiotica worden niet volledig vergoed; de patiënt moet dan zelf een bedrag bijbetalen. Dit kan oplopen tot enkele tientallen euro's. Toch zien de geïnterviewde experts niet dat dit een belemmering is voor patiënten. Het gemak van een éénmaal daagse, korte kuur weegt vaak zwaarder dan de bijbetaling. In de wetenschappelijke literatuur zijn enkele alternatieve middelen beschreven die niet geregistreerd zijn als medicijn, maar wel worden gebruikt tegen infecties. Zoals Cranberry-capsules om urineweginfecties te voorkomen. Er zijn nog weinig goede wetenschappelijke studies uitgevoerd om te kijken of deze middelen echt goed werken. Er zijn ook kansen om het ontstaan van ongevoeligheid voor antibiotica verder tegen te gaan, zoals het ontwikkelen van nieuwe diagnostische tests, het slimmer inzetten van bestaande antibiotica en de ontwikkeling van geneesmiddelen met een ander type werking dan antibiotica. Daarnaast is het belangrijk dat zorgprofessionals kritisch blijven kijken naar het voorschrijven van antibiotica.

Abstract

To prevent bacteria from becoming insensitive to antibiotics, it is important for health professionals only to prescribe antibiotics when necessary and only for the bacteria causing the infection. However, the required antibiotic is not always readily available. Patients may receive a different antibiotic that may combat more types of bacteria than required.

This is one of the findings from a study performed by RIVM. RIVM investigated whether there are any obstacles to the proper use of antibiotics in primary care; care which people can receive without a referral.

To determine whether antibiotics are being use appropriately, it is important to evaluate whether the infection is being caused by bacteria or a virus. Antibiotics are not effective in the case of viral infections. Health professionals indicate that diagnostic costs do not discourage testing. If a patient is seriously ill, it is not always possible to wait for test results, and antibiotics may be prescribed immediately.

Some antibiotics are not fully reimbursed; the patient must then pay an additional contribution. However, the experts interviewed do not see that this is an obstacle for patients. The convenience of a once-daily, short course of antibiotics often outweighs the additional payment.

A small number of alternative products, not registered as medicines, are described in the medical literature and may be used against infections, such as cranberry capsules to prevent urinary tract infections. Few robust scientific studies have taken place to examine whether such alternative agents are really effective.

There is ongoing research into new diagnostic tests, new medicines and the best use of existing antibiotics. These studies offer opportunities to treat infections caused by bacteria that have become resistant to antibiotics, for example.

There are also opportunities to combat the development of insensitivity to antibiotics further, such as the development of new diagnostic tests, the smarter use of existing antibiotics and the development of medicines which work differently to antibiotics. In addition, it is important that healthcare professionals continue to look critically at the prescription of antibiotics.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
885 kb